ADV
Wiadomości
Trending

Brzesko. Radni będą dzisiaj obradować nad nowymi cenami za parkowanie. Czy zniknie kolejny bezpłatny parking?

Podczas środowej sesji 27 października 2021 r. pod obrady Rady Miejskiej w Brzesku trafi uchwała w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko i ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach. Pod tą nazwą kryje się m.in. podniesienie opłaty parkingowej w miejskiej strefie płatnego parkowania z 2 do 3 zł za godzinę. Rozgoryczenia nie kryją przede wszystkim kupcy z placu targowego, którzy tylko przez przypadek dowiedzieli się, że dodatkowo zniknie ponad 100 bezpłatnych miejsc parkingowych na terenach przylegający do placu targowego. Jak się okazuje nikt nie wziął pod uwagę ich opinii nt planowanych zmian.

Jaki będzie wynik dyskusji na sesji oraz czy przedstawicielom kupców uda się przedstawić swoje racje pomimo tego, że sesja odbywa się w formie online – o tym wszystkim dowiemy się około południa.

Obrady sesji będzie można śledzić od godziny 9.00 na kanale youtube Urzędu Miejskiego w Brzesku <==

Wniosek Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku, którego pracownicy przygotowali projekt nowej Uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko i ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach wpłynął do Biura Rady Miejskiej we wtorek 19 października 2021 r. Przed sesją wniosek był omawiany na trzech komisjach, jednak radni byli podzieleni w opinii na jego temat.

Jak już wspominaliśmy oburzenia całą sprawą nie kryją kupcy handlujący na nowym placu targowym. Ich sytuacja po otwarciu w pobliżu dużej galerii handlowej oraz problemów spowodowanych przez epidemię kornawirusa jest nie do pozazdroszczenia. Kupcy uważają, że klienci wybiorą miejsca w których nie będą musieli płacić za postój w trakcie zakupów, a w efekcie oni poniosą straty, na które już tak naprawdę nie mogą sobie w żaden sposób pozwolić.

O tym, że pod obrady trafi projekt włączenia miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego oraz tzw. Nowego Placu Targowego kupcy dowiedzieli się nieoficjalnie.

– Widocznie osoby decyzyjne stwierdziły, że mamy tylko obowiązek płacenia podatków i opłaty za wynajem lokali, a nie mamy prawa do decydowania o tym jaki sposób zostanie zorganizowana przestrzeń wokół placu. To się nazywa prawdziwy dialog z przedsiębiorcami! – mówi jeden z kupców, który woli pozostać anonimowy.

W związku z tym, że posiedzenia Rady Miejskiej w Brzesku od kilkunastu miesięcy odbywają się tylko w formie on-line – mieszkańcy nie mają możliwości bezpośredniego uczestnictwa w obradach. Osoba, która chciałby przedstawić swój wniosek bądź zapytanie proszone są o jego wcześniejsze złożenie w formie pisemnej. Jak zauważają kupcy w formie korespondencyjnej dosyć trudno uczestniczyć w dyskusji w trakcie której zapadnie ostateczna decyzja co do kształtu strefy płatnego parkowania.

Równo 5 lat temu – w październiku 2016 roku ówczesna Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie włączenia miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego oraz tzw. Nowego Placu Targowego do strefy płatnego parkowania (18 głosów za, 3 głosy przeciw). Już w grudniu po ostrych protestach kupców uchwałę zmodyfikowano i zniesiono opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na placu przy Nowym Placu Targowym oraz na placu przy ul. Mościckiego. Tym samym aż do teraz te parkingi są parkingami bezpłatnymi.

O tym jaki był efekt starcia urzędników i radnych z kupcami w 2016 roku pisaliśmy w materiale:

Kasa, Misie, kasa! <==

Pierwsze ostrzeżenie dla burmistrza i radnych! <==

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button