ADV
Kultura

Brzesko / Tydzień z Internetem 2021 w bibliotece

Brzeska biblioteka po raz kolejny włącza się w ogólnoeuropejską akcję „Tydzień z Internetem” („ALL DIGITAL Week”). Jest to coroczna kampania na rzecz integracji i edukacji cyfrowej, promująca potencjał Internetu jako narzędzia pracy, rozrywki, edukacji czy uczestnictwa w życiu społecznym. Wydarzenia w ramach akcji prowadzone są w bibliotekach, domach kultury, szkołach i innych miejscach w całej Europie, a ich uczestnicy w czasie spotkań, seminariów czy warsztatów odkrywają siłę Internetu, zdobywają lub doskonalą swoje kompetencje cyfrowe i umiejętności korzystania z mediów, poznają cyfrowe dziedzictwo kulturowe, uczą się, jak korzystać z technologii w codziennym życiu.

Motywem przewodnim kampanii w 2021 roku jest hasło „My Digital Life”. PiMBP w Brzesku w tym roku zaprasza do uczestnictwa w akcji w formie online. W terminie od 22 do 28 marca, czyli przez cały czas trwania „Tygodnia z Internetem”, na fanpage-u biblioteki na Facebooku oraz na stronie internetowej publikowane będą materiały edukacyjne dotyczące sprawnego i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, a także promujące umiejętności krytycznego myślenia, oceny rzetelności informacji, świadomego korzystania z Internetu, wykorzystywania zasobów online do rozrywki, nauki, pracy itp.

Więcej informacji na temat kampanii:
https://alldigitalweek.eu/
http://tydzienzinternetem.pl/#okampanii


#1 Bądź bezpieczny w Internecie!

Jak korzystać z Internetu i wszelkich innych zdobyczy technologicznych? Przede wszystkim bezpiecznie!

Internet jest wspaniałym narzędziem ułatwiającym codzienne funkcjonowanie – robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, kontakt z najbliższymi, przesyłanie danych, rozrywkę itp. Korzystając z niego bez zachowania dbałości o swoje bezpieczeństwo możemy jednak być narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, np. utratę poufnych danych, przejęcie konta, naruszenie prywatności.

Cyberprzestępstwa stanowią realne zagrożenie, dlatego też należy traktować je poważnie i zabezpieczać się przed nimi nie mniej, niż gdy staramy się chronić siebie i swoich najbliższych przed szkodą, którą ktoś mógłby nam wyrządzić w świecie realnym. Unikanie korzystania z Internetu nie stanowi jednak rozwiązania, nawet przy najdrobniejszych czynnościach zostawiamy bowiem swój cyfrowy ślad, a informacje pozyskane przez osoby niepożądane mogą zostać wykorzystane przeciwko nam.

Zamiast poddawać się negatywnemu myśleniu, unikać Internetu czy narzekać, że „nic nie można z tym zrobić, cyberprzestępcy i tak zawsze znajdą sposób na ominięcie naszych zabezpieczeń”, należy zadbać o to, by zabezpieczyć swoje konta i urządzenia, uświadamiać dzieci czy osoby starsze o potencjalnych zagrożeniach, kształtować w sobie dobre nawyki oraz przede wszystkim zachować czujność i zdrowy rozsądek. To nasz brak wiedzy i bagatelizowanie sprawy mogą stać się bowiem przepustką dla przestępców internetowych.

„Mając świadomość ryzykownych sytuacji, które mogą przydarzyć się w Internecie, łatwiej będzie zapobiegać utracie danych, ograniczyć śledzenie przez osoby trzecie czy wpływać na swój pozytywny wizerunek w sieci. Dobra wiadomość jest taka, że w każdym z trzech wspomnianych wcześniej obszarów bezpieczeństwa: ochronie, wiedzy i zachowaniu, można w dość prosty sposób podnieść swoje kompetencje i umiejętności. W przypadku „ochrony” możemy korzystać ze sprawdzonego oprogramowania i na bieżąco je aktualizować, „wiedzy” możemy się wciąż dokształcać czytając poradniki i artykuły dostępne w sieci, a jeśli chodzi o „nawyki” – świadomie je kontrolować, na przykład przeznaczając chwilę na refleksję zanim opublikujemy treści w Internecie” (fragment artykułu „Przewodnik po bezpieczeństwie w sieci cz.3 – Czego warto bać się w sieci?” dostępnego na stronie mydigitallife.pl).

Jako pigułkę z najważniejszymi informacjami na temat swojego cyberbezpieczeństwa polecamy grafikę przygotowaną przez Europol – Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania.

Po więcej praktycznych informacji i porad na temat bezpieczeństwa w Internecie zapraszamy na stronę projektu „My Digital Life” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Microsoft Polska:
Przewodnik po bezpieczeństwie w sieci cz.1 – Bezpieczne hasło, czyli jakie?
Przewodnik po bezpieczeństwie w sieci cz.2 – Co widać w Twojej kamerce?
Przewodnik po bezpieczeństwie w sieci cz.3 – Czego warto bać się w sieci?

Polecamy też nagranie webinarium, w czasie którego Marcin Wolski i Robert Turski z Edukacja 3.0, autorzy powyższych artykułów, omawiają zawarte w nich treści i doradzają, jak korzystać z konkretnych narzędzi:
https://mydigitallife.pl/pokaz-wydarzenie/20/bezpieczenstwo_w_internecie


#2 Dostępność cyfrowa – ważny temat!

W ramach „Tygodnia z Internetem” staramy się nie tyko przekazywać wiedzę naszym odbiorcom, ale też sami podnosić swoje kompetencje. W tym roku uczestniczymy w szkoleniach przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotyczących bardzo aktualnego obecnie tematu dostępności cyfrowej w instytucjach publicznych, czyli stosunkowo nowego wymogu prawnego, który muszą spełnić wszystkie podmioty publiczne.

Pozostając w tym temacie pragniemy opowiedzieć nieco, jakie działania brzeska biblioteka podejmuje na rzecz zapewniania osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z naszych treści cyfrowych.

Dostępność cyfrowa to hasło, które wielu osobom mogło obić się już o uszy, wciąż jednak pozostaje w pewien sposób tajemnicze. Termin ten można zdefiniować krótko jako takie właściwości stron internetowych i aplikacji mobilnych, które pozwalają z nich w pełni korzystać także niepełnosprawnym i osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami (np. seniorom mającym problemy ze wzrokiem). Jak czytamy na stronie gov.pl – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: „dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać”.

Dla podmiotów publicznych, takich jak np. biblioteka, przystosowanie swoich stron i aplikacji do standardów dostępności cyfrowej jest obowiązkiem prawnym, który reguluje „Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”. Każda z objętych tymi przepisami instytucji zobowiązana jest także do opublikowania „deklaracji dostępności” stanowiącej opis tego, jak dana placówka realizuje swoje zadania w tym zakresie, a także informującej o problemach, jakie w tym zakresie występują na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego (informacje ze strony www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa).

Deklaracja dostępności cyfrowej PiMBP w Brzesku dostępna pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/pimbpbrzesko,m,335930,deklaracja-dostepnosci-cyfrowej.html

Jak to wygląda w praktyce? Na stronie internetowej biblioteki przez cały czas jej przewijania w lewym dolnym rogu (ustawienie domyślne, można zmienić pozycję przycisku) widoczna jest ikona przedstawiająca osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, po kliknięciu na którą wyświetla się „Menu dostępności”, czyli funkcje związane z dostępnością cyfrową możliwe do aktywowania na naszej stronie internetowej. Są to:

  • modyfikacja kontrastu (odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast, brak kolorów)
  • podświetlanie linków
  • powiększenie wielkości liter na stronie
  • zwiększenie interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • zatrzymywanie animacji
  • zapis przyjazny dla dyslektyków
  • kursor/okienko/przewodnik do śledzenia czytanego tekstu

Od jakiegoś czasu można także zauważyć, że wszystkie publikowane przez bibliotekę filmy są opatrzone napisami odpowiadającymi kwestiom wypowiadanym przez osoby ukazane na nagraniu. Jeśli zastanawialiście się, dlaczego tak robimy, śpieszymy z odpowiedzią! To również jest element działań biblioteki na rzecz zapewniania dostępności cyfrowej, czyli właśnie dbania o to, by wszyscy – również osoby posiadające wady słuchu – mogli być pełnoprawnymi odbiorcami przygotowywanych przez nas materiałów.

W temacie zapewniania dostępności cyfrowej czeka nas jeszcze wiele pracy, wciąż staramy się wprowadzać w tym zakresie nowe rozwiązania. Podobnie postępują też inne instytucje, kwestia umożliwienia komfortowego i pełnowymiarowego dostępu osobom niepełnosprawnym lub posiadającym innego rodzaju dysfunkcje utrudniające im korzystanie ze standardowo przygotowanych materiałów, jest bowiem nie tylko wymogiem prawnym, ale też społecznym obowiązkiem podmiotów publicznych.

Na koniec prezentujemy jeszcze kilka aplikacji dla osób niepełnosprawnych, które mogą wspierać je w codziennym funkcjonowaniu. Dla osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami technologia często stanowi pewną barierę, odpowiednio dostosowana może być jednak prawdziwym sprzymierzeńcem. https://bibliotekaaplikacji.com/wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami/


#3 Nie tylko dla bujających w obłokach – przechowywanie danych w chmurze

Tzw. chmury do przechowywania danych to kolejne zagadnienie, o którym słyszało już zapewne większość użytkowników Internetu. Wiele osób z powodzeniem już z nich korzysta, jednak dla tych, którym termin ten jedynie „obił się o uszy”, prezentujemy dzisiaj pigułkę z informacjami na ten temat.

Chmura danych czy też inaczej dysk w chmurze to rodzaju usługi, która pozwala na gromadzenie danych na serwerze usługodawcy, zamiast bezpośrednio w pamięci wewnętrznej naszego urządzenia. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań chmurowych, w których można tworzyć i przechowywać zasoby takie jak poczta elektroniczna, muzyka, zdjęcia, kalendarze, dokumenty. Co ważne, takie platformy umożliwiają dzielenie się materiałami z innymi osobami, a nawet pracę na tym samym dokumencie w czasie rzeczywistym przez kilka osób jednocześnie.

Jedną z najważniejszych zalet chmur jest ich dostępność z dowolnego miejsca na świecie (wystarczy połączenie z Internetem) i z niemal każdego urządzenia. Do sieciowych narzędzi mamy też dostęp z urządzeń przenośnych – telefonów, tabletów itd. Pracę możemy zatem zacząć na jednym komputerze, dokończyć na drugim, a w międzyczasie otworzyć ją na urządzeniu mobilnym lub udostępnić innym osobom.

Korzystanie z dysku w chmurze to również świetny sposób na odciążenie pamięci swojego sprzętu. Zamiast gromadzić na komputerze czy telefonie setki, a nierzadko nawet tysiące zdjęć, filmów czy dokumentów, w efekcie czego urządzenia mogą być przeciążone i pracować wolniej, możemy je magazynować na swoim dysku internetowym.

Przechowywanie danych w chmurze to także, co szczególnie ważne, bezpieczeństwo naszych plików. W przypadku awarii komputera czy telefonu nie tracimy wówczas danych, które wciąż pozostają zapisane na serwerze niezależnym od urządzenia. Jest to niezwykle istotne zarówno w przypadku plików prywatnych, jak i materiałów służbowych.

Posiadanie dysku w chmurze może stanowić również swoistą alternatywę dla standardowego pakietu biurowego – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny czy program do tworzenia prezentacji często dostępne są także w chmurze. Wówczas mamy możliwość korzystania z tych narzędzi bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania. Nad takimi pliki możemy także pracować z innymi osobami w czasie rzeczywistym lub asynchronicznie – wystarczy udostępnienie linku. By podzielić się jakimś dokumentem, nanieść na nim swoje uwagi itp. nie musimy go drukować, korzystanie z tego rodzaju serwerów jest zatem także rozwiązaniem proekologicznym.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego przewodnika po wybranych chmurach danych. Materiał powstał w ramach projektu „Lekcja:Enter”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej informacji: lekcjaenter.pl. Autorka scenariusza: Karolina Żelazowska.

Wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, polecamy artykuły:
https://panwybierak.pl/blog/przechowywanie-danych-w-chmurze-najpopularniejsze-rozwiazania/
https://www.morele.net/wiadomosc/jakie-sa-zalety-przechowywania-danych-w-chmurze-i-jaka-chmure-wybrac/16814/
https://www.pcworld.pl/ranking/Najlepsze-uslugi-przechowywania-danych-w-chmurze-Ranking-2021,416557.html

PiMBP w Brzesku

Podobne artykuły

Back to top button