Materiały sponsorowaneWiadomości

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa została zakończona

Urząd Gminy w Iwkowej informuje, iż została zakończona inwestycja pn.: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa”. Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa przy udziale środków pochodzących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wyniosła 15 547 747,00 PLN. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 26 mln PLN.

Przedmiotowy projekt podzielony był na trzy części:

1. Zadanie obejmowało wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty o przepustowości Qśr. = 450m3/d. Powstały obiekt działa w technologii SBR, posiada w pełni zautomatyzowaną stację zlewczą dla wozów asenizacyjnych, którymi będą dowożone ścieki z nieskanalizowanej części gminy. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy niespełna 40kW sprawia, że oczyszczalnia w sposób zrównoważony korzysta ze środowiska naturalnego. Łączna wartość umowy wynosi 11 004 755,45 zł brutto.

2. Zadanie obejmowało wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym
w miejscowości Kąty wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków w ilości 3szt oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej. Długość sieci wraz z przyłączami w ramach tej części projektu wyniósł około 9 km Łączna wartość umowy wynosi 3 150 039,43 zł brutto.

3. Zadanie obejmowało wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym
w miejscowościach Kąty, Drużków Pusty, Porąbka Iwkowska i Iwkowa wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków w ilości 3szt oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w ilości ponad 500szt. Długość wybudowanej sieci wraz z przyłączami wyniósł około 36km Łączna wartość umowy wynosi 10 942 114,53 zł brutto.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast