ADV
Kultura

By zachować lokalne dziedzictwo kulturowe – kolejne dofinansowanie dla Gminy Dębno

Gmina Dębno uzyskała pomoc finansową w wysokości 33 587 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pn.: „Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II poł. XIX wieku w Porąbce Uszewskiej”.

Galeria zdjęć <==

Stan kapliczki jest bardzo zły, występują liczne ubytki m.in. w płaskorzeźbach, które uniemożliwiają rozpoznanie wizerunków Świętych Kościoła Katolickiego. Ponadto nie była ona nigdy poddana profesjonalnym pracom konserwatorskim, a planowane prace pozwolą na powstrzymanie postępującego procesu degradacji i umożliwią przywrócenie zatraconych, pierwotnych walorów kapliczki.

W zakresie prac konserwatorskich przewidziane jest m.in.:

– oczyszczenie mechaniczne, usunięcie odpadających warstw farby, mchów, większych porostów;

– oczyszczenie z zazielenień specjalistycznym preparatem;

– impregnacja kamienia środkiem zawierającym estry kwasu krzemowego;

– uzupełnienie ubytków formy masą renowacyjną do kamienia naturalnego;

– uzupełnienie szczelin spoiną;

– rekonstrukcja polichromii (po wykonaniu badań statygraficznych i akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ Tarnów);

– wykonanie hydrofobizacji powierzchni obiektu;

– zagospodarowanie otoczenia kapliczki: oczyszczenie i przemalowanie ogrodzenia, wydzielenie miejsca na kwiaty/świece.

Kapliczka umiejscowiona jest przy drodze, która stanowi część trasy objętej projektem partnerskim Lokalnych Grup Działania pn. Przedgórzańskie i Nadwiślańskie Trasy – pętlami atrakcji turystycznych, a także trasy rowerowej EnoVelo w ramach projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany produkt turystyczny subregionu tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza”.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button