ADV
Wiadomości
Trending

„Cyfrowa gmina” – przyznano promesy dla Gmin z Powiatu Brzeskiego

Jak pokazały ostatnie miesiące, urząd dostępny to urząd cyfrowy – urząd, który posługuje się nowymi technologiami i w ten sposób udostępnia swoje usługi mieszkańcom. Właśnie rusza program, który umożliwi samorządom wyjście naprzeciw tym potrzebom. Zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – oto cele „Cyfrowej gminy”.

W piątek 15 października 2021 r. o programie rozmawiał z małopolskimi samorządowcami minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ryszard Pagacz – II wicewojewoda małopolski. Samorządowcy otrzymali czeki pokazujące, na jakie środki może liczyć dana gmina w pierwszym naborze.

– Projekt da szansę samorządom na zrealizowanie najpilniejszych zdań mających na celu zwiększenie dostępności do instytucji publicznych, w tym dostępności cyfrowej.

„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce na zakup komputerów, oprogramowań i potrzebnego sprzętu informatycznego. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU – mówi poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych – szkół, instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia. „Cyfrowa gmina” pozwoli ponadto sfinansować szkolenia, dzięki którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie.

– Jesteśmy w przededniu uruchomienia naboru wniosków w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Każda gmina w Polsce może liczyć na pieniądze w ramach tego programu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wielkości i poziomu zamożności. Program skierowany jest tam, gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne.

W ramach programu samorząd będzie mógł otrzymać środki na zakup sprzętu, usług, szkoleń oraz wszelkiego rodzaju rzeczy związanych z cyfryzacja urzędów oraz jednostek podległych np. domów kultury i szkół. Jedynym wymogiem jaki jest stawiany to przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa.

Czas na wykorzystanie środków będzie do grudnia 2023 r., niemniej gminy będą mogły również zrefundować dotychczasowe wydatki na cyfryzacje poniesione w okresie pandemii. Jednak zachęcamy samorządowców aby inwestowali w nowe rozwiązania.

Razem z minister Józefą Szczurek-Żelazko gdy pracowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, jednym z takich projektów które udało się zrealizować była informatyzacja ochrony zdrowia poprzez wprowadzenie m.in. recept elektronicznych, skierowań, a we współpracy z ZUS-em zwolnień elektronicznych. Były to rozwiązania, które doskonale sprawdziły się w okresie pandemii.

Polacy przywykli do tego że e-usługi są bardzo pożądane. Chcemy aby samorządy miały możliwość zaoferowania takiego samego poziomu cyfryzacji. Ludzie chcą aby tak jak w bankowości wszystko było online oraz bez zbędnych formalności. Temu ma właśnie służyć program „Cyfrowa Gmina”. Już wkrótce zobaczymy pierwsze efekty, a samorządowcy pokażą co potrafią.

Każdy z pewnością się zgodzi, że cyfryzacja w administracji jest potrzebna i dobra. Środki na pożyteczne inicjatywy, które rozwijają Polskę zawsze się powinny znajdować. Dzięki temu uzupełniamy luki w miejscach gdzie do tej pory ich brakowało – mówił minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wniosek, który można składać od 18 października, jak i cała procedura będą proste i w pełni elektroniczne. Od tego dnia, w ramach trzech kolejno uruchamianych naborów, gminy będą mogły ubiegać się o grant, który nie będzie wymagał wkładu własnego.

– Pandemia koronawirusa pokazała, że dostęp do usług cyfrowych w jednostkach samorządu terytorialnego jest niezwykle istotny. Ale cyfryzacja to nie tylko cyfrowa dostępność urzędów. To również bezpieczeństwo funkcjonowania urzędów i daleko idące rozwiązania informatyczne muszą chronić instytucje publiczne. Środki są na wyciągnięcie ręki. Mam nadzieję, że jak największa liczba małopolskich samorządów po nie sięgnie i zyska miano „cyfrowej gminy” – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

  1. Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
  2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
  3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
  4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Kwota dotacji

BORZĘCIN      248 010,00 zł
BRZESKO   1 087 920,00 zł
CZCHÓW      294 420,00 zł
DĘBNO      442 530,00 zł
GNOJNIK      240 600,00 zł
IWKOWA      195 360,00 zł
SZCZUROWA      282 210,00 zł


foto: Maciej Mazur
MUW / IB

Podobne artykuły

Back to top button