ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Czesław Kwaśniak w Radzie Nadzorczej Tarnowskiego Klastra Przemysłowego S.A.

Jak informuje redakcja tygodnika Miasto i Ludzie Czesław Kwaśniak wszedł do Rady Nadzorczej Tarnowskiego Klastra Przemysłowego Spółka Akcyjna. Skład Rady Nadzorczej ustalono podczas walnego zgromadzenia wspólników klastra, gdzie prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela zgłosił kandydaturę Czesława Kwaśniaka.

Tarnowski Klaster Przemysłowy zarządza terenami Strefy Aktywności Gospodarczej. Zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości w Tarnowie i regionie. Oferuje przedsiębiorcom tereny inwestycyjne.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Czesław Kwaśniak w przeszłości członkiem wielu rad nadzorczych i, jak zapewnił, posiada odpowiednie doświadczenie związane z wykonywaniem tej funkcji.

Na przełomie kilkunastu lat Czesław Kwaśniak zasiadał m.in.:
– w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
– w Radzie Nadzorczej Tarnowskich Wodociągów,
– w Radzie Nadzorczej Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Tarnowie,
– w Radzie Nadzorczej spółki Euro-Eko w Mielcu w mieleckiej strefie,
– w Rady Nadzorczej MPEC-u w Brzesku (był jej przewodniczącym),
– w Radzie Nadzorczej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie,
– w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Kielcach.

Czesław Kwaśniak dodaje, że ma duże doświadczenie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

– Pracując w PKP uczestniczyłem w procesie dostosowania przedsiębiorstwa do uwarunkowań rynkowych – mówi nowy członek Rady Nadzorczej Tarnowskiego Klastra Przemysłowego. – Natomiast w zakładzie Can-Pack, gdzie zatrudnionych jest około 1500 osób, przez dziesięć lat zajmowałem kierownicze stanowisko w dziale transportu kolejowego, aż do czasu gdy zostałem wybranym przewodniczącym zakładowej Solidarności. W Sejmiku Województwa Małopolskiego pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, gdzie sprawowałem bezpośredni nadzór nad właściwym wydatkowaniem pieniędzy publicznych oraz nad prawidłowym wykonywaniem zapisów budżetowych.

Czesław Kwaśniak był w przeszłości dwukrotnie radnym wojewódzkim. Uzyskał kolejno 18 i 19 tysięcy głosów poparcia w wyborach w regionie tarnowskim. Był to wtedy jeden z najwyższych wyników w Małopolsce. Już szóstą kadencję pełni funkcję przewodniczącego komisji międzyzakładowej NSZZ Solidarność w zakładach Can-Pack w Brzesku. Był też członkiem Zarządu Regionu Małopolskiej „S” oraz przewodniczącym jej brzesko-bocheńskiej delegatury przez dwie kadencje.

W ostatnich wyborach parlamentarnych był liderem listy Konfederacji do Sejmu w regionie tarnowskim i uzyskał ponad 11 tysięcy głosów.

MiL / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button