ADV
WiadomościWideo
Trending

Dębno. Droga „Hektary 1” w nowej odsłonie / zdjęcia / video

Prawie 1,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w Dębnie i niemal 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę wysłużonego mostu w Woli Dębińskiej. Gmina Dębno w pełni korzysta ze środków otrzymanych w ramach rządowych funduszy i modernizuje infrastrukturę drogową. Wszystko z myślą o mieszkańcach i ich bezpieczeństwie.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził 5 grudnia 2022 r. Gminę Dębno w powiecie brzeskim, gdzie wizytował ukończone inwestycje oraz te, które są w trakcie realizacji.

Droga „Hektary 1” w nowej odsłonie

W ramach naboru do tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gmina Dębno uzyskała środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 250275K w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Dębno”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 525 774,02 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z RFRD w kwocie 1 684 648 zł.

– Łącznie do tej pory Rząd przeznaczył ponad 1 miliard złotych na drogi lokalne. Można powiedzieć, że drogi lokalne są symbolem zmian jakie zachodzą w małopolskich samorządach.

Od dzisiaj mieszkańcy Dębna mają do dyspozycji przepiękną nową drogę, ale także chodnik i ciąg pieszojezdny. Dotychczas jezdnia miała tutaj szerokość 3 metrów, było niebezpiecznie.

Takie lokalne inwestycje w nieduże drogi, ale poprawiające komfort życia i bezpieczeństwa mieszkańców są symbolem pozytywnych zmian jakie zachodzą w lokalnych samorządach.

Chcę bardzo serdecznie podziękować władzom gminy, za to że corocznie aplikują o środki rządowe, panu wójtowi Kozłowskiemu i radnym.

Pragnę podkreślić, że także dzięki parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości niemal w każdej gminie takie inwestycje są realizowane ze środków rządowych – z Polskiego Ładu z dofinansowaniem często aż 95 %, czy też z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 50 do 85%.

Droga z pewnością jest strategiczna dla mieszkańców tych domów położonych nieopodal.

200 metrów stąd znajduje się ruchliwa droga nr 94, gdzie też często może dochodzić do zdarzeń drogowych. Takie drogi lokalne, ale jednak alternatywne na pewnym odcinku, muszą być modernizowane. Dostrzegły to władze samorządowe i dzisiaj mieszkańcy, władze samorządowe i wszyscy możemy się cieszyć z drogi równej jak stół – mówił podczas otwarcia inwestycji wojewoda Łukasz Kmita.

W ramach zadania przebudowano jezdnię i pobocza drogi oraz wybudowano ścieżkę rowerową. Ponadto wybudowano i przebudowano sieć teletechniczną i elektryczną, a także wybudowano kanalizację deszczową i kanał technologiczny. W koszty wliczony był również dozór inwestorski oraz wykonanie tablicy informacyjnej.

– Całość tej inwestycji, czyli budowa tej drogi kosztowała prawie 2 mln 600 tys. zł.

Ta droga proszę Państwa ma bardzo duże znaczenie. Mieszkańcy już dłuższy czas prosili, pisali pisma o zrobienie tej drogi. Droga ta w początkowej wersji miała być z samego asfaltu, czyli jezdnia o szerokości 2,7 m. W tej chwili jej szerokość wynosi 5 m.

Jak Państwo widzą, przy tej drodze jest bardzo dużo domów i ten chodnik oraz droga rowerowa, mają na względzie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i mieszkańcom.

Za nami jest również Ośrodek Zdrowia, do którego uczęszcza bardzo dużo potrzebujących osób. Mamy tam również aptekę, fizjoterapeutów, czyli ta droga jest obciążona dużym ruchem samochodowym i dzięki tej inwestycji będzie zachowane bezpieczeństwo zarówno dorosłych, dzieci, jak również poprawi się komfort poruszania przez samochody – mówi Wiesław Kozłowski wójt Gminy Dębno.

Foto. Maciej Mazur

MUW / IB

Podobne artykuły

Back to top button