ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Dębno / Stypendia dla najlepszych uczniów / galeria zdjęć

Podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Dębno, która odbyła się w piątek 26 sierpnia 2022 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Dębnie, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dębno Piotrem Maturą wręczyli stypendia najlepszym uczniom za rok szkolny 2021/2022.

Galeria zdjęć <==

W tym roku nagrodzonych zostało 44 najzdolniejszych uczniów w gminie. Otrzymali oni stypendia w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe. Podczas uroczystej Sesji odbyło się również wręczenie siedmiu aktów nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

– Gratuluję uczniom zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, natomiast nauczycielom życzę dużo radości z wykonywanej pracy. Jednocześnie pragnę podziękować za trud, wyrozumiałość i cierpliwość włożoną w kształcenie dzieci.

Bez zaangażowanych nauczycieli nie byłoby tyle stypendystów w naszej gminie” – mówił Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Po części uroczystej nastąpiła część robocza Sesji, której głównym celem było podjęcie przez radnych uchwał m.in. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębno oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębno.

Gmina Dębno

>>> OFERTA REKLAMOWA <<<

blank

Podobne artykuły

Back to top button