ADV
blank
EdukacjaWiadomości

„Do źródeł!” Grecki system edukacji i wspierania rozwoju ucznia

1 listopada 2021r. Zespół Szkół w Czchowie rozpoczął realizację krótkoterminowego projektu na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej, pod nazwą „Do źródeł!” Grecki system edukacji i wpierania rozwoju ucznia.

Działanie skierowane jest do 20 uczniów klas trzecich Technikum Informatycznego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Czchowie. Uczestnikami mobilności będzie także grupa 10 nauczycieli (z wyłączeniem nauczycieli języków obcych), którzy wyjadą do Grecji na intensywny kurs języka angielskiego.

Doświadczenie zdobyte podczas mobilności zwiększy atrakcyjność naszych uczniów na lokalnym i europejskim rynku pracy. Projekt obejmie: zakładanie firm uczniowskich z młodzieżą z Grecji oraz wymianę doświadczeń. Współpraca międzynarodowa w tym kontekście to poszukiwanie nowych perspektyw, innowacyjnych rozwiązań, wyciąganie wniosków z porażek oraz rozwój myślenia strategicznego. Celem mobilności jest także pobyt uczniów w międzynarodowej grupie, który pozwoli im przełamać bariery językowe w naturalnym środowisku.

Dla 10 nauczycieli przewidziano udział w kursie językowym, który pozwoli zniwelować wyraźne dysproporcje w znajomości języka angielskiego pomiędzy uczniami, a kadrą nauczycielską. Realizacja tego zadania pozwoli pokonać te ograniczenia i rozwinąć współpracę ze szkołami z Europy, a tym samym sprawi, że Zespół Szkół w Czchowie pozostanie placówką dbającą o europejski wymiar kształcenia.

Dla wszystkich uczestników przewidziano także szeroki wachlarz działań kulturowych. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że znajomość kanonu, na którym opiera się kultura i nauka europejska – powrót „Do źródeł!” – jest niezbędny.

Projekt zakończy się 1 listopada 2022r. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 64 564 EUR.

blank


Sylwia Janicka
Bożena Kusion

blank

Podobne artykuły

Back to top button