ADV
1
Wiadomości
Trending

Dodatkowe 1,7 mld złotych na budowę nowej Sądeczanki z Brzeska do Nowego Sącza!

Rząd przeznaczy dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę nowej drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko – Nowy Sącz: o długości 47,7 km. Sądeczanka to bardzo ważna trasa, której zadaniem jest integracja południowej Małopolski – w tym połączenie ziemi sądeckiej w węzłem autostradowym A4 w Brzesku. To doskonała informacja dla gmin z terenu południowej części Powiatu Brzeskiego, przez które przebiega droga krajowa 75.

Wydatki na Sądeczankę – DK75 zostały zwiększone z poziomu 1,483 mld zł do poziomu 3,183 mld tj. o , więcej o 1,7 mld zł. Zwiększenie środków na drogi  stanowi pierwszy krok zapowiedzianej przez rząd intensyfikacji krajowych inwestycji drogowych i stanowi element pobudzenia gospodarki, a tym samym ochrony miejsc pracy zagrożonych kryzysem wywołanym przez COVID-19. Realizacja przedsięwzięć drogowych wpisuje się także w plan inwestycji strategicznych zaproponowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Około 9,8 mld zł ze zwiększonej puli środków na drogi krajowe pozwoli na realizację kolejnych odcinków dróg ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, o łącznej długości ponad 500 km, których koszt budowy przekracza wartość oszacowaną w 2015 r. Dotyczy to m.in. Sądeczanki.

– Mam dobrą wiadomość. Rada Ministrów przed chwilą poprzez zmianę Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zwiększyła limit finansowany Krajowego Funduszu Drogowego. Wydatki na Sądeczankę DK-75 zostały zwiększone: z poziomu 1,483 mld zł do poziomu 3,183 mld!
Dziękuję Ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za przychylność dla naszej inwestycji. Życzę lokalnym samorządom więcej konsyliacyjnego podejścia przy uzgodnieniach dotyczących przebiegu tej drogi tak bardzo oczekiwanej w regionie – napisał dzisiaj na swoim profilu facebokowym Wiesław Janczyk poseł ziemi limanowskiej.

Wcześniej, bo w 2019 roku Rada Ministrów zwiększyła 142,2 mld zł ze 135 mld zł limit finansowy na program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023, z perspektywą do 2025 r.

Stan zaawansowania prac

Przygotowania do budowy „Sądeczanki” znajdują się w fazie uzgodnień przebiegu tej drogi. GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze obejmujące opracowywanie studium korytarzowe w ramach którego analizowane są różne warianty przebiegu trasy. W procesie tym są opóźnienia głównie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2023 – 2027. Wg harmonogramu procedowanie i uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z klauzulą ostateczności powinno nastąpić na przełomie 2020/2021 r. Wg ostrożnych przewidywań ogłoszenie przetargu na budowę „sądeczanki” (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) mogłoby nastąpić najwcześniej w 2022 roku.

Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem będzie miała standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości.

Jej realizacja została podzielona na dwa odcinki:
odcinek I – drugi etap łącznika brzeskiego o długości 3 km (obwodnica Brzeska),
odcinek II – od Brzeska do Nowego Sącza o długości ok. 45 km.

Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020 – 2023.


foto: zdjęcie ilustracyjne

IB / gov.pl

Podobne artykuły

Back to top button