ADV
Wiadomości
Trending

Dodatkowe ekrany dźwiękochłonne przy trasie kolejowej na odcinku Jasień – Biadoliny Radłowskie

Trwa uzupełnianie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż linii kolejowej nr 91. Prace budowalne dotyczą miejscowości Jasień, Sterkowiec, Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie. Zabudowa przez PLK ekranów akustycznych w najbardziej wrażliwych lokalizacjach w znacznym stopniu minimalizuje oddziaływanie hałasu.

Budowa ekranów akustycznych na linii kolejowej nr 91 ma umożliwić obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm. W celu zapewnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zbudowano setki kilometrów ekranów akustycznych. W kilku przypadkach na naszym terenie okazało się konieczne, uzupełnienie istniejących już barier dźwiękochłonnych.

Dzięki zakończonej w 2015 r. modernizacji linii kolejowej nr 91 zmniejszył się uciążliwy dla mieszkańców hałas. Pracownicy PLK weryfikują dokumentację projektową inwestycji w zakresie zabezpieczeń akustycznych. Prowadzą i analizują pomiary hałasu oraz weryfikują szereg zleconych na zewnątrz analiz środowiskowych. W 2016 r. pracownicy PLK sprawdzali poziom hałasu także w trakcie i po zakończeniu inwestycji np. na linii E30 na odcinkach Podłęże – Tarnów.

foto: nadesłane

PKP / IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button