ADV
Wiadomości

Dotacja na Klub Seniora

Gmina Dębno otrzymała kolejne wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy złotych od Wojewody Małopolskiego na utworzenie placówki wsparcia dla osób starszych w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.

Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Gminie Dębno współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” oraz środków własnych Gminy Dębno.
Klub Seniora przeznaczony będzie dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Znajdować się będzie w centrum Dębna w miejscu dostępnym dla seniorów w okolicy instytucji publicznych, takich jak: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie, Kościół Parafialny oraz Zamek. Modernizacji zostanie poddany budynek dawnej „organistówki”.

W ramach inwestycji wnętrza zostaną wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Powstanie pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję spotkań, kuchnia wyposażona w niezbędne sprzęty i urządzenia, miejsce pełniące funkcję szatni oraz dwie łazienki. Wszystkie pomieszczenia będą dostosowane do osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchowymi pozwalając tym samym na komfortowe korzystanie z pomieszczeń placówki. Niebawem rozpoczną się prace remontowe, aby Klub Seniora jak najszybciej mógł rozpocząć działalność. Prace mają potrwać do końca 2020 r.

Dzięki środkom z programu „Senior+” rozbudowana zostanie sieć placówek, w których osoby starsze znajdą dedykowaną dla siebie ofertę zajęć. Realizacja projektu pozwoli zachęcić osoby starsze do aktywności społecznej oraz nakierować ich działania na zaangażowanie w sprawy związane z aktywnością społeczności lokalnej.

O programie

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”. O dofinansowanie w programie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+”.


IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button