ADV
Wiadomości

Drugie szkolenie rotacyjne małopolskich terytorialsów w tym roku

Blisko 500 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) szkoliło się w ten weekend na terenie Małopolski.

Szkolenie

Terytorialsi z Małopolski z przytupem wrócili do szkoleń rotacyjnych. W ubiegły weekend przy zachowaniu pełnych obostrzeń sanitarnych 11 MBOT realizowała drugie szkolenie rotacyjne w tym roku. Żołnierze z Małopolski szkolili się na terenie Pustyni Błędowskiej, GOSz Pasternik, OSPWL Dęba oraz jednostki wojskowej w m. Rząska.
Główny nacisk skierowany był na szkolenie strzeleckie w ramach, którego żołnierze doskonalili umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów stałych i ukazujących się. W trakcie szkolenia medycznego z zakresu BLS (Basic Life Support) żołnierze „szlifowali” umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, między innymi z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

blank

Podobne artykuły

Back to top button