ADV
Materiały sponsorowanePowiat BocheńskiWiadomości
Trending

Działo się w Powiecie Bocheńskim

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego!

Dziękuję za ponad pięć lat owocnej pracy, zaangażowania i współpracy, które miały miejsce podczas kadencji obecnego Zarządu i Rady Powiatu Bocheńskiego. To były trudne lata pełne wyzwań i kryzysów. Pomimo tego udało się nam zrealizować wiele inwestycji ważnych dla mieszkańców.

Wraz z Zarządem oraz Radą Powiatu współpracowaliśmy z zaangażowaniem i zaufaniem, dążąc do rozwoju naszego regionu, poprawy jakości życia mieszkańców oraz budowania silnej społeczności. W tym czasie stawialiśmy czoła wielu wyzwaniom, ale także mieliśmy okazję obchodzić liczne sukcesy i osiągnięcia jakim bez wątpienia jest budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, uruchomienie ośrodka dla osób szczególnie potrzebujących wsparcia w Cerekwi czy utworzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym – rondo przy ul. Poniatowskiego w Bochni.

Wspólnie z Zarządem i Radą Powiatu działaliśmy zawsze z myślą o potrzebach naszych mieszkańców i długofalowych planach rozwoju bocheńskiej ziemi. W trakcie tej kadencji powiat skupił się na wielu obszarach działalności, w tym na rozwijaniu infrastruktury drogowej, wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej, edukacji, opiece zdrowotnej, kulturze oraz ochronie środowiska.

Pragnę serdecznie podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego w Bochni oraz jednostek organizacyjnych za rzetelną pracę, bez której nie można było zrealizować aż tak wielu projektów, wszystkim mieszkańcom za wsparcie, jakie otrzymuję w ciągu ostatnich pięciu lat. Wasza aktywność i współpraca były nieocenione dla naszych działań i to dzięki Wam możemy świętować wiele osiągnięć i sukcesów.

Zapraszam Was do zapoznania się z kompleksowym podsumowaniem ponad pięcioletniej kadencji Zarządu i Rady Powiatu Bocheńskiego, w którym będziecie mieć okazję przyjrzeć się bliżej osiągnięciom, wyzwaniom i wnioskom płynącym z tego ważnego okresu dla naszej społeczności. Najważniejsze działania zostały wykonane !

Adam Korta, Starosta Bocheński

Pozyskane łącznie środki – prawie 208 milionów złotych + 1 178 148 EUR + 5 000$
Transport – ponad 92 miliony zł.
Oświata – 11 milionów zł + 1 178 148 EUR + 5 000$
Ochrona zdrowia – ponad 81 milionów zł.
Ochrona zabytków – prawie 6 milionów zł.

Zdrowie mieszkańców

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym

W październiku 2023 działalność rozpoczął największy w regionie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wraz z hospicjum stacjonarnym. To największa inwestycja w historii powiatu bocheńskiego. Koszt budowy wyniósł blisko 22 miliony złotych. Placówka dysponuje 80 łóżkami ustawionymi w funkcjonalnych salach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny. W 2024 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. Ludwika Węgrzyna – patrona tej placówki. Natomiast zol i hospicjum weszły w skład Centrum Solidarności Społecznej im. św. Jana Pawła II, który tworzą razem z DPSem, ŚDSem OiKiem i Domem Seniora.

Centrum Zdrowia Psychicznego

Powstał projekt koncepcyjny modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Bochni na potrzeby uruchomienia tam Centrum Zdrowia Psychicznego. Trwają prace projektowe. Pozwoli to ubiegać się o finansowanie tej inwestycji, której szacowana wartość wynosi około 17 mln zł

Modernizowany i rozbudowany SOR w Bochni

Około 6,5 mln złotych pochłonęła modernizacja i remont SOR w bocheńskim szpitalu. Teraz jest dużo większy, ale też wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i ratowania życia. Szpitalny Oddział Ratunkowy zyskał około 500 metrów kwadratowych nowej powierzchni. W efekcie zamiast pięciu stanowisk dla pacjentów jest ich 15.
Nowy SOR to także nowoczesny sprzęt do diagnostyki i ratowania życia, taki jak kardiomonitory, respiratory, urządzenia do USG, aparaty do ciągłej i przerywanej terapii nerko zastępczej. Przez SOR przewija się około 20 tys. pacjentów rocznie.

Modernizacja Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Blisko 6 mln zł kosztowała rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bochni. W efekcie mamy dodatkowe łóżka do intensywnej terapii czy nowa sale zabiegowa i rehabilitacyjna.

Kryzys w DPS

Powiat Bocheński mierzył się z kryzysem wywołanym zarażeniem koronawirusem podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społeczne w Bochni. Pomocną dłoń do pozostawionemu samemu sobie samorządowi wyciągnęły Siostry Dominikanki i ksiądz Piotr.

Centrum Ratownictwa Medycznego

Przy bocheńskim szpitalu powstało nowoczesne Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszt inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. Centrum mieści się w ponad 300 metrowym budynku ze specjalnie zaprojektowaną śluzą do dezynfekcji, dyspozytornią, pomieszczeniami socjalnymi dla ratowników oraz dużą salą szkoleniową. Jest też, co istotne zadaszony parking.

Centrum Poradni Specjalistycznych

W jednym miejscu umieszczone zostały poradnie specjalistyczne, powstało centrum, które posiada 10 gabinetów, 50 lekarzy specjalistów oraz obsługuje od 6 do nawet 10 tys. pacjentów miesięcznie. Obsługę oczekujących usprawnił biletomat. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.

Centrum Diagnostyki Obrazowej z Pracownią Rezonansu Magnetycznego

Centrum kosztowało 4 miliony zł i mieści się w dobudowanej części szpitala, poniżej SOR. W jego skład wchodzi Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Tomografii i nowo powstała Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

Przebudowa i modernizacja kuchni szpitalnej

Za blisko 2,5 miliona przeprowadzono szereg prac budowlanych, wymienione zostały wszystkie instalacje oraz wewnętrzna stolarka.Modernizacja to także nowe wyposażenie kuchni w między innymi piece konwekcyjno-parowe.

Nowy parking przy szpitalu

O 35 miejsc postojowych powiększył się parking przy Szpitalu Powiatowym w Bochni. Na nowy parking wjeżdża się bezpośrednio od strony ulicy Krakowskiej. Został zaplanowany z myślą o pacjentach SOR, ale też osobach korzystający z Centrum Diagnostyki Obrazowej oraz punktu pobrań. Łącznie w trzech lokalizacjach znajduje się 88 miejsc parkingowych.

Pododdział Intensywnego Nadzoru Noworodka

W bocheńskim szpitalu możemy poszczycić się Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Noworodka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomoc uzyskują w nim wcześniaki i noworodki o niskiej masie urodzeniowej z różnymi wadami i infekcjami wrodzonymi, które będą mogły korzystać ze specjalistycznego sprzętu.

Bocheńska porodówka po raz kolejny wyróżniona

Bocheński szpital na przełomie ostatnich pięciu lat znalazł się w gronie trzech najlepszych szpitali położniczych w Małopolsce. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zostało przyznane przez same mamy. Warto dodać, że to kolejny ranking, w którym bocheńska „porodówka” wypadła tak dobrze.

Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia  – 18 747 349,06 zł

Inwestujemy w młode pokolenie

Kolejne boisko przy II LO

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz SP Nr 4 w Bochni mogą korzystać z nowego obiektu sportowego tj. boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzech boisk do badmintona. Modernizacja kosztowała ponad 320 tysięcy złotych.

Kształcenie dualne

Kształcenie dualne opiera się na współpracy szkoły z firmami, co pozwala na łączenie nauki w szkole z praktykami zawodowymi. Bolarus, Igloo, Mawi i CEBEA to firmy chłodnicze, w których trwa kształcenie dualne dla uczniów Mechanika.

Dzięki współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Bochni z firmą Bohle Polska uczniowie w zawodzie monter izolacji przemysłowych mają zapewnione zatrudnienie w ramach umowy w celu przygotowania zawodowego, a po ukończeniu szkoły gwarantowaną pracę w firmie.

Ponad 8 milionów na rozwój szkolnictwa

Na rozwój szkolnictwa Powiat Bocheński przeznaczył ponad 8 mln zł. Dzięki czemu uczniowie mogą korzystać ze sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz z nowoczesnych w pełni dostoswanych do praktycznej nauki zawodu sal, we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński.

Stypendia Starosty Bocheńskiego

Co roku uczniowie otrzymywali stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, w dziedzinie sportu oraz za postawę społeczną. W ciągu minionych pięciu lat wyróżniono 304 uczniów, którzy otrzymali łącznie prawie 300 tys. zł. wśród nich są laureaci konkursów, olimpiad, finaliści zawodów centralnych czy mistrzowie lig sportowych.

Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni

Prawie 1,5 mln zł wyniósł koszt termomodernizacji budynku SOSW. W ramach prac wymienione zostało ogrzewanie, okna i drzwi, docieplone ściany i dach. Dzięki inwestycji uczniowie Specjalnego Ośrodka Szklono Wychowawczego uczą się w komfortowych warunkach.

Wspieramy organizacje pozarządowe i dbamy o zabytki

Na ratowanie 43 obiektów zabytkowych z budżetu powiatu przekazano w latach 2019-2023 dotacje w kwocie 568 830 na renowacje. Środki te wsparły renowację m.in.: Zamku w Wiśniczu i kościołów: św. Joachima w Krzyżanowicach, św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie, św. Jana Chrzciciela w Chełmie, NNMP w Łapczycy, św. Stanisława B.M. w Brzeźnicy, św. Mikołaja Biskupa w Bochni oraz św. Andrzeja Boboli w Gawłowie.

4,5 mln złotych dla powiatu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Powiat bocheński pozyskał dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych na trzy odrębne zadania. Prace konserwatorskie zabezpieczające budynki Zespołu Dworskiego w Ostrowie Szlacheckim, Remont konserwatorski kaplicy Matki Boskiej Bocheńskiej z Bazyliki Mniejszej pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni, Konserwacja techniczna i estetyczna nawarstwień malarskich w prezbiterium kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie.

Bo bezpieczeństwo mieszkańców jest ważne

OSP z nowym sprzętem za 335 tys. zł

335 tys. trafiło do przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie trafiło do 43 jednostek OSP. Dzięki tym środkom jednostki zakupiły m.in. motopompę szlamową, wentylator oddymiający czy też ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie.

Wsparcie Policji i Państwowej Straży Pożarnej

Samorząd wspiera działania Komendy Powiatowej Policji jak również Państwowej Straży Pożarnej, przekazując rokrocznie środki na zakup specjalistycznego sprzętu czy wyposażenia. W tej kadencji łącznie przeznaczyliśmy na to kwotę prawie 685 456,51 tys. zł.

Pomagamy potrzebującym mieszkańcom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi

W Cerekwi ruszył ośrodek, który zapewnia wsparcie dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Placówkę prowadzi Fundacja św. Brata Alberta, a jej utworzenie możliwe było dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat Bocheński. Wartość inwestycji to 2,5 miliona zł.

Samochody przystosowane do przewozu podopiecznych

Dom Pomocy Społecznej w Bochni oraz Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymały nowe samochody przystosowane do przewozu podopiecznych. Wartość obu pojazdów to prawie 500 tys. złotych

Siedziba WTZ w Proszówkach z nowy dachem

W ubiegłym roku przeprowadzono remont dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach. Inwestycja została sfinansowana z PFRON, przy wsparciu Starostwa Powiatowego, oraz ze środków własnych. Łączny koszt prac wyniósł ponad 80 tys. zł.

Działo się w powiecie…

Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego

Najważniejsze, autorskie wydarzeniem powiatu to Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego, w którym w przeciągu ostatnich 5 lat uczestniczyło ponad 31 tys. osób. Szczególna była XVI edycja, która osiągnęła frekwencyjny rekord przyciągając 13 tysięcy zwiedzających zabytki i uczestniczących w towarzyszących wydarzeniach. To wydarzenie unikatowe w skali całego kraju.

I Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego

„Razem o przyszłości” pod takim hasłem odbyło się I Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego. Głównym założeniem wydarzenia była integracja przedsiębiorców z powiatu bocheńskiego, lepsze zrozumienie problemów i ich oczekiwań oraz stworzenie stałej platformy dialogu między sektorem samorządowym i gospodarczym. W trakcie Forum wyłoniono Pracodawcę Roku 2022 Powiatu Bocheńskiego.

Powiatowe Święto Plonów

W 2023 roku odbyło się Powiatowe Święto Plonów wraz z konkursem na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Do konkursu przystąpiło 17 przedstawicielstw kół gospodyń wiejskich oraz sołectw. Wydarzenie, które odbywało się na bocheńskim rynku było okazją do zapoznania się z potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich, czy ofertą regionalnych producentów żywności.

Ekologiczny Piknik Edukacyjny

Ekologiczny Piknik Edukacyjny swoja pierwszą edycje miał w 2022 roku. Na bocheńskim Rynku można było otrzymać sadzonkę drzewa, dowiedzieć się więcej o roli drzew lub wziąć udział w konkursach i prelekcjach. Jednocześnie w trakcie pikniku oprócz stanowisk typowo edukacyjnych jest możliwość zapoznać się z produktami ekologicznymi pochodzącymi od lokalnych producentów żywności.

Rozwijamy nowoczesną i cyfrową administrację

Remont zabytkowego budynku Starostwa

Zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Bochni, który został wybudowany w 1893 r. odzyskał dawny blask. Odrestaurowany budynek zyskał efektowną iluminacje.

Modernizacja i przebudowa otoczenia PCPRu, PINBu, ARMiRu i Prokuratury

Przy czterech ważnych instytucjach zrealizowaliśmy inwestycję, która wpłynie na poprawę dostępności przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Wymieniono dach, przebudowano kanalizację sanitarną, opadową i oświetlenie, przebudowano także drogi wewnętrzne i miejsca postojowe. Co szczególnie ważne w odczuwającej brak parkingów Bochni, liczba miejsc parkingowych wzrosła z 22 do 80. Całość inwestycji pochłonęła ponad 3 miliony zł.

W Starostwie Powiatowym uruchomiono system internetowej rezerwacji wizyt

System ten pozwolił w łatwy sposób umówić się do Wydziału Komunikacji i Transportu, Geodezji i Kartografii oraz Punktu Paszportowego.

E-usługi geodezyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców

W Wydziale Geodezji i Kartografii uruchomiono e-usługi, które umożliwiają mieszkańcom i przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Elektronicznie można złożyć wniosek m.in. o wypis z rejestru gruntów i budynków czy kopie mapy.

Cyfryzacja analogowych dokumentów geodezyjnych

Około miliona stron dokumentów geodezyjnych zostało zeskanowanych i przekształconych do postaci cyfrowej. Dofinansowanie na realizację całego projektu to prawie 4,9 mln zł, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 6,2 mln zł.

Bezpieczne drogi

– Łącznik autostradowy za ponad 41,5 mln zł. Udostępniono nowym odcinek drogi łączącej autostradę A4 z Bochnia. Wykonano połączenie od węzła autostradowego do ul. Krzeczowskiej. Powstała nowa droga wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną. Dwa ronda, mosty i przepust oraz ścieżka rowerowa. Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, budżetu Państwa z budżetu Województwa, Powiatu Bocheńskiego i Miasta Bochni.

– Rondo przy Komendzie Straży Pożarnej w Bochni – skrzyżowanie ul. Trudna, Brzeska, Krzeczowska i Poniatowskiego było jednym z najbardziej zakorkowanych miejsc na mapie drogowej Bochni. Aby temu zapobiec władze powiatu zdecydowały o wprowadzeniu ruchu okrężnego wokół znajdujących się tam zabudowań. Rozwiązanie poprawiło komunikacje w tym miejscu.

– Rozbudowa dróg powiatowych w Łąkcie Górnej, Kierlikówce i Tarnawie za blisko 5 milionów zł. Wykonano m.in. nową nawierzchnię, rondo, chodniki, zatoki autobusowe. Przebudowano przepusty i skrzyżowania, powstały przejścia dla pieszych, oświetlenie i oznakowanie. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Rozbudowa drogi powiatowej w Drwini za ponad 5,3 miliona zł. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie, powstały chodniki, pobocza i przebudowano skrzyżowania. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład.

– Rozbudowa dróg powiatowych w Łąkcie Górnej, Łąkcie Dolnej, Kierlikówce i Łapanowie za ponad 5 milionów zł. Powstały m.in. nowa nawierzchnia, chodniki, zatoki autobusowe i pobocza. Przebudowano również skrzyżowania. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu gminy Trzciana i Żegocina.

– Rozbudowa drogi powiatowej w Nieszkowicach Małych i Stradomce za prawie 3,5 miliona zł. Powstała nowa nawierzchnia, chodnik wraz z kanalizacją deszczową, przebudowano zjazdy i umocniono rowy. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Gminy Bochnia.

– Most w Wieruszycach za ponad 5,2 miliona zł. Powstał nowy most wraz dojazdami o nośności 40 ton i chodnikiem. Przebudowano skrzyżowania i umocniono koryto w obrębie mostu na rzece Stradomka.

– Przebudowa drogi w Królówce wyniosła ponad 3,2 miliona zł. Powstała m.in. nowa nawierzchnia, chodniki, przepust, umocniono zamontowano urządzenie do pomiaru prędkości i powstało tzw. bezpieczne przejście dla pieszych. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

– Rozbudowa drogi powiatowej w Rzezawie za ponad 1,2 miliona zł. Zmodernizowano i poszerzono kilometrowy odcinek drogi, powstał chodnik, kolektor deszczowy, zamontowano urządzenie do pomiaru prędkości. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Miasta i Gminy Rzezawa.

– Most w Nieprześni za prawie 1 milion zł. Powstał przepust żelbetowy w miejsce starego, drewnianego mostu. Ponadto umocniono potok, powstała kanalizacja deszczowa, przebudowano jezdnię wraz z podbudowa. Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Infrastruktury.

– Rozbudowa drogi powiatowej w Majkowicach i Bogucicach za blisko 9 milionów zł. Droga została poszerzona i zmodernizowana, powstał ciąg pieszo – rowerowy, przebudowano zjazdy i sieci. Zamontowano oświetlenie i oznakowanie. Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Infrastruktury.

– Przebudowa drogi w Bochni i Pogwizdowie za prawie 3 miliony zł. Wyremontowano drogę powiatową, wymieniono podbudowę, powstał chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe jak również pobocza i zjazdy. Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Infrastruktury i budżetu Gminy Miasta Bochnia.

– Rozbudowa drogi w Gierczycach i Nieszkowicach Małych za ponad 5 milionów zł. Powstała nowa nawierzchnia, chodniki, zatoki autobusowe. Przebudowano sieci, wykonano oznakowanie i aktywne przejścia dla pieszych. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu Gminy Bochnia.

– Rozbudowa drogi w Żegocinie za 2,7 miliona zł. Powstał nowy obiekt inżynierski, z nową nawierzchnia i chodnikami, umocniono skarpy potoku i zainstalowano oznakowanie. Inwestycja dofinansowana z Ministerstwa Infrastruktury.

– Stabilizacja osuwiska w Łomnej za ponad 4,5 miliona zł. Zabezpieczono korpus drogi wraz z odwodnieniem osuwiska i drogi, powstała nowa nawierzchnia wraz z chodnikiem, oświetlenie i przebudowa sieci. Inwestycja dofinansowana ze środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych i budżetu Gminy Nowy Wiśnicz.

– Modernizacja dróg powiatowych w Ujeździe, Rdzawie, Kierlikówce i Kamionnej, Nieprześni, Sobolowie, Ostrowie Szlacheckim i Ostrowie Królewskim za prawie 4 miliony zł. Powstały nowe nawierzchnie, pobocza, wyczyszczono i umocniono rowy oraz pobocza i zamontowano oznakowanie. Wymieniono przepusty, wykonano perony przystankowe i oznakowanie. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Polski Ład.

– Przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno, Chrostowa-Kamyk, Grabie-Kępanów za blisko 19 milionów złotych. Wykonano nowe podbudowy i nawierzchnie jezdni na wszystkich odcinkach dróg wraz z ciągami pieszymi, poboczami i odwodnieniem na łącznej długości ponad 5 km. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Polski Ład.

W tym roku…

– Rozbudowa drogi powiatowej w Bochni przy ul. Strzeleckiej za ponad 2,1 miliona zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Remont drogi powiatowej w Bochnia przy ul. Brzeskiej za ponad 1,5 milina zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Rozbudowa drogi powiatowej w Żegocinie za blisko 800 tysięcy zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej z ul. Krzyżaki w Bochni za blisko 1 milion zł. Wsparcie finansowe Urzędu Miasta Bochnia.

– Rozbudowa drogi w Słomce za ponad 3 miliony zł. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– 6,5 miliona złotych pozyskano na rozbudowę dróg powiatowych w Bochni, w Bratucicach i Okulicach oraz w Olchawie.

– Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych w Trzcianie i Kamionnej za ponad 8 milionów zł. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Polski Ład.

sp

Podobne artykuły

Back to top button