ADV
FelietonyWiadomości
Trending

Dziękuję, za wszystkie głosy!

Nikt kto osiąga sukces, nie robi tego bez pomocy innych. Mądry ten, kto docenia tę pomoc z wdzięcznością…

Składam serdeczne podziękowania Wyborcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Brzeskiego. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli jeszcze bardziej zobowiązuje do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszego Powiatu.
Dołożę wszelkich starań, żeby nikogo z Państwa nie zawieść i pełnić funkcję radnej z godnością i szacunkiem dla wszelkich potrzeb naszej społeczności. Dziękuję również mojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym za okazane wsparcie i pomoc podczas kampanii.
0Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali życząc efektywnej i owocnej pracy. Jednocześnie zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą i zaangażowaniem.
Elżbieta Rysak
Radna Powiatu Brzeskiego

Podobne artykuły

Back to top button