ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

EKOPRACOWNIA w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

Powiat Brzeski podpisał umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii” w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 71 632 zł, w tym:
64 468,80 zł to środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
7 163,20 zł – wkład własny Powiatu.
W ramach dotacji planowany jest zakup: hybrydowego inwertera solarnego, zestawu solarnego 4x380W/4,8kWh, elektrowni wiatrowej ISTA BREEZE 700W, inwertera
hybrydowego wiatrowego solarnego 1400W 12V, masztu do turbiny wiatrowej. W ramach kosztów zostanie również wykonana instalacja zestawu.
Celem zadania jest utworzenie pracowni odnawialnych źródeł energii, w której uczniowie uczący się w zawodach elektryk, technik elektryk i mechatronik, będą mieli możliwość zapoznania się z warunkami eksploatacji i instalacji źródeł fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.
Głównym założeniem jest wykorzystanie wytworzonej energii do zasilania urządzeń pracowni. Ponadto wartością dodaną realizacji projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia.


[E]

Podobne artykuły

Back to top button