ADV
Wiadomości

Finał projektu z wczesnej interwencji w Szpitalu Powiatowym w Brzesku

Każde dziecko osiągnęło sukces. Finał projektu z wczesnej interwencji.

Lada dzień ruszą wypisy małych pacjentów biorących udział w ostatniej edycji projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego”.

– W przypadku każdego dziecka możemy mówić o sukcesie w dziedzinach: psychologicznej, pedagogicznej i motorycznej – podkreśla Anna Dębińska z Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Realizowana obecnie ostatnia edycja, zamyka projekt trwający od grudnia 2018 roku. W sumie skorzystało z niego 95 dzieci, z którymi pracowali lekarze, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, logopedzi i psycholodzy. Zajęcia odbywały się zarówno w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w brzeskim szpitalu, jak i w domach małych podopiecznych.

Każdy z podopiecznych miał ustalony indywidualny program.

Projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Brzesku był dedykowany dzieciom urodzonym przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, zaburzeniem rozwoju ruchowego, zaburzeniem w zakresie narządu wzroku, z zaburzonym rozwojem narządu słuchu i mowy, zaburzonym rozwojem funkcji poznawczych, zaburzeniem pobierania pokarmu, zaburzeniami sprzężonymi ruchowo-zmysłowo-intelektualnymi.

Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button