ADV
blank
Wiadomości

Gala „Rozwiń swoją gminę”. Nagroda dla sołtys Sterkowca / 9 grudnia 2020 r.

W środę 9 grudnia 2020 roku w godzinach od 12.00 do 14.00 odbędzie się XI Gali „Rozwiń swoją gminę”, która podsumuje tegoroczną edycję wydarzenia. Ze wzgledu na sytuacje epidemiczną wydarzenie odbędzie się w konwencji online. Transmisja będzie dostępna przez stronę: www.egm2020.pl.

Wśród nagrodzonych liderów społeczności lokalnej znalazła się sołtys Sterkowca – Dorota Karaś. Nagroda jest przyznawana sołtysom oraz liderom kół gospodyń najbardziej zaangażowanym w propagowanie idei uczenia się przez całe życie oraz poradnictwa zawodowego w swoich sołectwach.

 Edukacyjna Gmina Małopolski, to konkurs, który Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje od 2009 roku. W tym roku ocenie podlegała przede wszystkim aktywność gmin w promowaniu uczenia się przez całe życie w Internecie. Kapituła Konkursu zwracała uwagę na adekwatność przekazu do grupy docelowej, innowacyjne formy komunikacji i samodzielność w publikowanych postach i artykułach. Szczególne uznanie Kapituły zyskała komunikacja nietypowa, atrakcyjna wizualnie, prosta i lekka, a jednocześnie zawierająca treści wymagane w zadaniach konkursowych. W rezultacie wyróżniono 4 gminy i przyznano nagrodę Grand Prix, którą jest film promujący gminę. Film zostanie przygotowany w 2021 roku.

W konkursie na „Edukacyjną Gminę Małopolski 2020″, w którym szczególnie istotne tym razem było: aktywne promowanie uczenia się przez całe życie w Internecie, Kapituła Konkursu wyróżniła gminy:

  • IWANOWICE,
  • NOWY WIŚNICZ,
  • RACŁAWICE.

Grand Prix „Edukacyjna Gmina Małopolski 2020″ za innowacyjne podejście do promowania konieczności nieustannego rozwoju, za świetne wyczucie reklamowe i prostą w odbiorze, atrakcyjną wizualnie komunikację otrzymała:

  • GMINA PCIM.

– Chcemy, aby Małopolanie mieli jak najlepsze kompetencje, jak najwyższy poziom wiedzy (…) Warto inwestować w rozwój mieszkańca, bo to rozwija region… – Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Konkurs o tytuł Ambasadora Bilansu Kariery
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach współpracy z liderami lokalnymi organizuje dla nich konkurs, w którym docenia przede wszystkim tych sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski, którzy aktywnie promują uczenie się przez całe życie. Tytuł Ambasadora to nie tylko dyplom i statuetka, to także zobowiązanie do dalszego, aktywnego namawianie innych do nieustannego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania kompetencji. W tym roku przyznano 4 tytuły:
W kategorii sołtys:

  • Monika Kuśnierz, sołtys Zatoki,
  • Dorota Karaś, sołtys Sterkowca,

W kategorii lider KGW:

  • Joanna Milczarek, KGW Szreniawa,
  • Jolanta Lasota, KGW Kobylanki.

Program spotkania online
12.00 Powitanie i otwarcie spotkania
Michał Kądziołka, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

12.10 Retransmisja ogłoszenia wyników Konkursów: „Edukacyjna
Gmina Małopolski 2020” oraz „Ambasador Bilansu Kariery 2020”
Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Robert Bylica, Radny Województwa Małopolskiego

12.15 Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Edukacyjna Gmina
Małopolski 2020”

12.35 Gratulacje w imieniu Kapituły Konkursu
Marta Mordarska, Radna Województwa Małopolskiego

12.40 Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Ambasador Bilansu Kariery 2020”

13.00
Dyskusja z laureatami

Czas na gratulacje, opinie, podziękowania

13.20 Wykład okolicznościowy „W kręgu kultury tradycyjnej – Małopolska (bogactwo i zróżnicowanie)”
Patryk Rutkowski Etnolog, badacz kultury ludowej, choreograf oraz pedagog.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellon
́skiego (geografia oraz etnologia i antropologia kulturowa) oraz Dwuletniego Studium Tańca – specjalizacja Taniec Ludowy organizowanego przez Nowohuckie Centrum Kultury. Wykładowca Kursu dla Instruktorów Tańca Ludowego. Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego. Właściciel firmy Szafa, Etnografa zajmującej się badaniami etnograficznymi, rekonstrukcja ̨oraz szyciem strojów ludowych i odzieży stylizowanej polskim folklorem.

14.00 Zakończenie transmisji

WUP Kraków

blank

Podobne artykuły

Back to top button