ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Gmina Czchów. Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”

Urząd Miejski w Czchowie uprzejmie informuje, że w budynku tut. Urzędu działa Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste powietrze”. Zachęcamy mieszkańców gminy, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu, do korzystania z bezpłatnej porady i pomocy w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na temat Programu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czchowie pod numerem telefonu: 14 66 21 716, e-mail: czystepowietrze@czchow.pl. Osoby zainteresowane Programem, zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na indywidualne konsultacje.

Ponadto informujemy, że Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” organizować będzie spotkania informujące o zapisach Programu (w okresie pandemii nie wyklucza się prowadzenia spotkań w formie on-line). Osoby chętne do udziału w takim spotkaniu prosimy o zgłaszanie się pod wyżej wymienionym numerem telefonu bądź e-mailem (o terminie i miejscu spotkania Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny poinformuje zainteresowanych ze stosownym wyprzedzeniem).

Zachęcamy do zapoznania się z Programem „Czyste Powietrze” oraz do składania wniosków o dofinansowanie. Wspólnie dbajmy o czyste powietrze.

IB

Podobne artykuły

Back to top button