ADV
Wiadomości

Gmina Czchów. Podsumowanie działań z „Rosnącej odporności”

Środki finansowe pozyskanie przez gminę Czchów w ramach konkursy promującego szczepienia przeciw covid pn. „Rosnącej odporności” pozwoliły na podjęcie wielu działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego, zapewnienie lepszych warunków działania w kryzysowych sytuacjach czy pobudzenie aktywności mieszkańców po czasie pandemicznych ograniczeń.

Troska o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców była podstawą do uruchomienia programu bezpłatnych szczepień przeciw grypie, z którego na koniec listopada skorzystało ok. 300 osób z terenu gminy. Słowa podziękowania należą się Naszym NPOZ, które podjęły się realizacji tego zadania. Działania sportowo-ruchowe realizowane były przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który objął swoim działaniem najmłodszych mieszkańców gminy. Inicjatywy prozdrowotne realizowały lokalne stowarzyszenia, które otrzymały na ten cel dodatkowe środki z budżetu gminy.

Poważne środki finansowe (ponad 200 tys. zł) zostały przeznaczone na realizacje potrzeb zgłoszonych przez szkoły i przedszkola z terenu gminy Czchów. Wśród zrealizowanych działań należy wymienić m.in. wyposażenie pracowni komputerowej w PSP w Tworkowej, modernizację sal lekcyjnych w PSP w Jurkowie oraz PSP w Czchowie, doposażenie pracowni tematycznych w szkole Złotej oraz w szkole w Domosławicach. Dla przedszkola w Jurkowie oraz w Tymowej zakupiono sprzęty multimedialny, który powala na realizowanie nowych ciekawych zajęć dla dzieci. W celu poprawy warunków sanitarnych wykonano remont łazienki w przedszkolu w Czchowie (budynek PSP w Czchowie) oraz w szkole w Tymowej. Przekazane środki przeznaczono także na wydatki na rzecz bezpieczeństwa w skali gminy: dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jurkowie (50 tys. zł) oraz używanych samochodów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie spraw społecznych, oraz zabezpieczenia dostaw wody.

„Nagroda uzyskana z budżetu państwa pozwoliła na podjęcie szeregu działań będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszańców lub zdiagnozowane na poziomie gminy. Zrealizowane zakupy przyczyniły się do: poprawy jakości funkcjonowania samorządu, zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, lepszego przygotowania na ewentualne kolejne kryzysowe sytuacje.” – Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa.

IB

Podobne artykuły

Back to top button