ADV
Kultura
Trending

Gmina Dębno dba o zabytki. Blisko 350 tys. dotacji na remonty

Gmina Dębno otrzymała kolejne środki, tym razem na remont konserwatorski zabytków na terenie gminy. Zabytkowe kapliczki od wieków stanowią ważny element krajobrazu. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego dla nas i przyszłych pokoleń przewidziano 6 inwestycji mających na celu uchronienie cennej architektury sakralnej od zniszczenia. W ramach przyznanych środków przewidziano remonty konserwatorskie:

  • Zabytkowej kaplicy Jastrzębskich w Dębnie w ramach prac zaplanowano oczyszczenie ścian i maswerku, usunięcie łuszczącej się farby, odsolenie ścian, uzupełnienie ubytków i malowanie powierzchni. Celem konserwacji jest przywrócenie obiektowi podstawowej funkcji kaplicy cmentarnej oraz walorów estetycznych i funkcjonalnych.
  • kamiennej kapliczki słupowej Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Łysej Górze. Planowane prace przy obiekcie obejmują renowację cokołu, figury, płaskorzeźb, metalowego zadaszenia oraz wykonanie nowego fundamentu.
  • kamiennej kapliczki słupowej „Grupa Ukrzyżowania” w Łoniowej – zadanie obejmuje wykonanie prac renowacyjnych cokołu ze wszystkimi jego elementami, figur wolnostojących, krzyża i postaci ukrzyżowanego, płaskorzeźb i detali architektonicznych, kamiennej płyty z inskrypcjami, metalowego zadaszenia z odtworzeniem pokrycia zadaszenia, wykonanie nowego fundamentu.
  • kamiennej kapliczki Matki Bożej Różańcowej w Jastwi – w ramach prac zaplanowano renowacje elementów kamiennych i metalowych.
  • kamiennej kapliczki słupowej Matki Bożej Różańcowej w Dębnie. Zadanie polega na renowacji cokołu z wszystkimi jego elementami, kamiennej figury, płaskorzeźb i detali architektonicznych, przemodelowanie istniejących stopni betonowych oraz wykonanie renowacji zachowanego zadaszenia.
  • kamiennej kapliczki słupowej „Krzyż” w Niedźwiedzy. Prace obejmują między innymi usunięcie tynku i warstw malarskich z powierzchni obiektu, renowację cokołu i krzyża oraz wykonanie nowego fundamentu.

Przewidywana wartość inwestycji to ponad 345 000 złotych, z czego wkład własny wynosi tylko 2 %.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład nabór 2023.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button