ADV
Wiadomości
Trending

Gmina Szczurowa – wywiad z kandydatem na wójta / Marian Zalewski

Już za kilka dni wybory samorządowe w czasie których mieszkańcy wybiorą m.in. nowych włodarzy gmin. Na łamach Informatora Brzeskiego zaprezentujemy rozmowy z kandydatami na stanowisko wójta Gminy Szczurowa. Kandydaci otrzymali taki sam zestaw pytań. Jako trzecią prezentujemy rozmowę z Marianem Zalewskim.

1.Jest Pan doświadczonym samorządowcem. Pracował Pan dla Gminy Szczurowa przez kilkadziesiąt lat. Jaki był to czas? Jakie są Pana refleksje z minionymi blisko 6 latami?

Były to niełatwe czasy, ale dzięki udziałowi mieszkańców w najważniejszych inwestycjach poprawiających warunki życia, zgodzie wśród radnych wynikającej z całkowitej jawności pracy Urzędu Gminy, szanowaniu inaczej myślących i natychmiastowych odpowiedziach na nieograniczone niczym interpelacje i zapytania radnych, jak również planowaniu działalności z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwalającym konsultować je na zebraniach wiejskich, Szczurowa stała się jedną z najszybciej rozwijających się Gmin w Małopolsce.

Ostatnia blisko 6 letnia kadencja samorządów w Polsce to niespotykana łatwość zdobywania dotacji zewnętrznych, szczególnie dla włodarzy Gmin potrafiących współpracować z rządzącymi i do tego w większości bez konkursów, dokumentacji itp. Oczywiście wymagało to również ich operatywności i doświadczenia oraz zgody wewnątrz samorządu.

Uważam że u nas nie wykorzystano tej koniunktury, szczególnie przy kanalizacji, inwestycjach tworzących nowe miejsca pracy, uzbrajaniu min. ponad 150 działek i terenów budowlanych, budowie mieszkań „plus” gdzie warunki mieliśmy o wiele korzystniejsze niż np. w Borzęcinie i Brzesku jak również infrastrukturze terenów rolnych, zagospodarowaniu wyjątkowo korzystnie położonych, przy terenach zalesionych zbiorników wodnych itp.

Nie zrobiono nic szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców głownie ze strony Uszwicy.

2. Bolączki Gminy Szczurowa. Jakie są Pana zdaniem największe i najtrudniejsze nierozwiązane problemy minionej kadencji?

Nieprzygotowanie nawet założeń kanalizacji sołectw nie mówiąc już o dokumentacji pod nowe środki europejskie, nieprzygotowanie do budowy dróg polnych, połączenie choćby krótkim gminnym łącznikiem Rylowej od strony Borzęcina z drogą serwisową budowanej obwodnicy, wyludnianie się gminy i nie stworzenie oferty podobnej na przykład do Niepołomic, choć gmina nasza posiada wyjątkowo korzystne i dobrze uzbrojone w infrastrukturę tereny pod budownictwo w rejonach jezior i lasów oraz pod inwestycje przemysłowe.

3. Czy mogło być lepiej? Co Pana zdaniem jest receptą na rozwój Gminy?

Odpowiednie zaoferowanie i zabudowę niespotykanych choćby w sąsiednich gminach wyjątkowo dużych bo blisko 100 hektarowych, uzbrojonych i nie kolidujących z zabudową mieszkaniową terenów pod inwestycje tworzące miejsca pracy, bez czego trudno mówić o poprawie demografii. Przygotowanie oferty terenów budowlanych i rekreacyjnych.

Budowa obwodnicy Rudy Rysia i przygotowanie odpowiedniej oferty agroturystycznej i promującej naszą gminę dla turystów przejeżdżających w coraz większej ilości obwodnicami Szczurowej, łącznie z dużym parkingiem.

Włączenie młodego pokolenie w tym szczególnie strażaków ochotników i pań w tworzenie i realizację strategii rozwoju gminy, którzy swoimi pomysłami i aktywnością mogą bardzo dużo zdziałać na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców naszej Gminy.

4. Podjął Pan decyzję o kandydowaniu na Wójta Gminy Szczurowa. Start w wyborach oznacza, że ma Pan własną wizję tego jak powinna funkcjonować Gmina. Jakie powinny być priorytety?

W pierwszym rzędzie skupienie się w większym stopniu niż w poprzednich kadencjach na problemach mieszkańców każdej z naszych 21 miejscowości.

To na pewno wymagać będzie częstszych kontaktów i konsultacji w tym szczególnie z młodymi i w średnim wieku rodzicami, to oni wspólnie z radnymi, Radami Sołeckimi i Sołtysami winni decydować o priorytetach rozwoju naszej Gminy w tym również omówionych przeze mnie powyżej propozycjach.

Wszyscy musimy zrozumieć że my jesteśmy zobowiązani służyć i tworzyć przychylna atmosferę mieszkańcom bez względu na to czy chwalą, czy też krytykują wybraną do samorządu osobę.

5. Każdy z kandydatów na nowego włodarza Gminy Szczurowa uważa, że jego wybór jest najlepszym z możliwych. Co według Pana powinno przekonać mieszkańców do oddania głosów na Pana?

Ja tak o sobie nie myślę, uważam że każdy z naszych wyborców posiada już lub wyrabia sobie opinię na temat kandydatów. Myślę że przychylność, operatywność i szczególnie szacunek w kontaktach również z mieszkańcami inaczej myślącymi i swoimi przeciwnikami będą decydujące.

IB

Podobne artykuły

Back to top button