Wiadomości

Gmina Szczurowa z dotacją na szkolenia dla MDP i wyposażenie dla OSP

Wnioski o dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczurowa zostały rozpatrzone pozytywnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Strażacy z Gminy Szczurowa otrzymają wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 130 000 zł.

– Bardzo serdecznie dziękujemy Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Panu Kazimierzowi Koprowskiemu wraz z Zarządem za wspieranie realizacji naszych inicjatyw – podkreśla Zbigniew Moskal wójt Gminy Szczurowa. 

W ramach konkursu MAŁY STRAŻAK uzyskali dofinansowanie na realizację cyklu szkoleń dla młodzieży działającej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Szkolenia będą szansą podniesienia wiedzy i rozwoju umiejętności pożarniczych oraz polem do integracji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W szkoleniach będzie mogło wziąć udział aż 100 młodych ludzi z terenu Gminy Szczurowa. Całkowita wartość zadania wynosi 43 600 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie – 21 800 zł.

Natomiast w ramach konkursu BEZPIECZNY STRAŻAK pozyskali dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Szczurowa.

Całkowita wartość tego zadania wynosi 86 500 zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie – 43 250 zł.

UG Szczurowa

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast