ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Gminy Wojnicz w czołówce rankingu finansowego RIO

Gmina Wojnicz znalazła się na 5. miejscu wśród 48 gmin miejsko – wiejskich województwa małopolskiego w najnowszej edycji raportu „Informacja Finansowa Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego za 2021 rok”.

Ranking, przygotowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, pokazuje, w jakiej sytuacji na koniec 2021 r. znajdowały się wszystkie małopolskie jednostki samorządu terytorialnego. Jest on uniwersalnym narzędziem, pozwalającym w obiektywny sposób zobrazować kondycję finansową samorządów lokalnych. Ranking powstał w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie pięciu najważniejszych wskaźników, wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej gmin. Badano udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia oraz relację zobowiązań do dochodów ogółem.

– Piąta pozycja Gminy Wojnicz w rankingu to wspaniałe wyróżnienie. Cieszy tym bardziej, ponieważ co roku notujemy coraz lepsze wyniki. Przypomnę, że w 2018 r. uplasowaliśmy się na 23 pozycji. Rok później zanotowaliśmy awans o siedem pozycji i zajęliśmy 15 miejsce. W 2020 roku również udało nam się poprawić wynik, co pozwoliło nam zająć 13 miejsce na liście.

5. miejsce w tym roku, to nie tylko zaszczyt, ale również potwierdzenie tego, że samorząd wojnicki nie spoczął na laurach i cały czas prężnie pracuje nad dalszym dynamicznym rozwojem gminy. – mówi burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk.

Cieszymy się, że inni dostrzegają to co robimy i oceniają naszą pracę i jej efekty tak wysoko. Jest to również dla nas motywacją do dalszej pracy na rzecz samorządu. Sam ranking jest szczególnie cenny, bo opiera się na rzeczywistych danych finansowych, zestawionych przez niezależnych ekspertów. – dodaje.

IB

Podobne artykuły

Back to top button