ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Grypa ptaków wciąż groźna – apel do hodowców drobiu!

W powiecie Oświęcimskim wykryto ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni zwraca się z prośbą do właścicieli gospodarstw drobiarskich o zachowanie szczególnych środków biasekuracyjnych!

W całym kraju utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia ognisk tej choroby w gospodarstwach utrzymujących drób. Sytuacja ta wymaga szczególnej uwagi i wzmożonej ostrożności hodowców drobiu na całym terytorium Polski w celu minimalizacji ryzyka przeniesienia wirusa na teren gospodarstw.

Zasady bioasekuracji:

 • utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • przechowywać słomę pod przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z ptactwem dzikim a przed wprowadzeniem do obiektu odkażać środkami dezynfekcyjnymi dopuszczonymi do stosowania w obecności ptaków,
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie,
 • nie wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
 • uniemożliwić dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 • przechowywać i odpowiednio zabezpieczyć pasze tak, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki, w tym ptaki wróblowate,
 • wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki,
 • przestrzegać zasad higieny tj. myć i odkażać ręce oraz stosować odzież ochronną oraz obuwie ochronne przy wchodzeniu do budynków inwentarskich,
 • czyścić i odkażać narzędzia i sprzęt używany do obsługi zwierząt,
 • dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
 • w przypadku gdy do gospodarstwa mają dostęp osoby polujące na dzikie ptactwo, należy je uświadomić, aby wszelka obróbka upolowanych zwierząt miała miejsce w bezpiecznej odległości od zabudowań hodowlanych. Osoby takie powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu, co najmniej 72 godziny od uczestnictwa w polowaniu na ptaki łowne.

Pamiętajmy – zastosowanie się do tych obowiązków, w tym w szczególności zachowanie podstawowych zasad higieny, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi, sposobami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia choroby  gospodarstwie.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni,  ul. Partyzantów 6, tel.: (14) 612-34-13, e-mail: sekretariat@piw-bochnia.pl, www.piw-bochnia.pl

IB

Podobne artykuły

Back to top button