ADV
Wiadomości
Trending

Harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju do Szpitala

we wtorek 22 grudnia 2020 r. brzeski szpital odwiedzili harcerze Hufca ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika, którzy tradycyjnie przynoszą pracownikom szpitala Betlejemskie Światło Pokoju – znak pokoju, symbol braterstwa wzajemnego zrozumienia i pojednania.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów i harcerzy w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

SPZOZ Brzesko

Od paru dni trwa nasza hufcowa sztafeta z BŚP. Nasze patrole odwiedzają parafie, urzędy, banki, placówki medyczne,…

Opublikowany przez Hufiec ZHP Brzesko im. Mikołaja Kopernika Wtorek, 22 grudnia 2020

Podobne artykuły

Back to top button