ADV
Wiadomości

Inwestycja zakończona sukcesem / zdjęcia

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej 250 221K relacji Wola Dębińska-Zielona.

Zadanie swoim zakresem obejmowało rozbiórkę zużytego, starego mostu i budowę nowego, przebudowę istniejącej sieci energetycznej, przełożenie sieci teletechnicznej, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z kanałem technologicznym oraz modernizację drogi gminnej.

Całość zadania wyniosła blisko 5 000 000 zł, z czego aż 94 procent stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Na wydarzeniu obecni byli Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, Poseł na Sejm RP Piotr Sak, Radni Gminni w osobach Ewy Płanety, Józefa Ciurusia i Grzegorza Gurgula, Sołtys wsi Wola Dębińska Kazimierz Roczniak, Ksiądz wikariusz Krzysztof Pach, wykonawca z firmy REMOST Sp. z o. o. Marcin Wątróbski, kierownik budowy Wojciech Maziarka, projektant z Biura Usług Projektowych i Nadzorów Inwestorskich ,,MGM’’ Piotr Wnęk; Kierownik Referatu Funduszy, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Agnieszka Kądziołka oraz Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Sportu i Promocji Anna Jakubas.

Zaproszonych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, który w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie inwestycji. Budowa mostu zapewni bowiem sprawną komunikację pomiędzy dwoma częściami miejscowości Wola Dębińska, jak również stanie się alternatywnym szlakiem komunikacyjnym w stosunku do drogi krajowej nr 94. Pan Wójt podziękował za przekazane środki w ramach dotacji z Polskiego Ładu, które umożliwiły realizację przedsięwzięcia.

Następnie głos zabrała Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka. Pani Poseł zwróciła uwagę na podejmowane działania, dzięki którym nasza Gmina, poprzez co raz liczniejsze inwestycje, rozwija się niezwykle szybko. Jest to owoc odpowiedniego zarządzania oraz pracy całego samorządu, który z determinacją zabiega o pozyskiwanie środków z różnych źródeł.

Poseł na Sejm RP Piotr Sak natomiast w swoim przemówieniu wyraził uznanie oraz podziękował za udaną współpracę. Zaznaczył również, iż to nie koniec starań Rządu oraz jednostek samorządów terytorialnych w pozyskiwaniu środków i podejmowaniu nowych inwestycji.

Do zebranych kilka słów skierował też Radny Gminy Dębno Józef Ciuruś, który podziękował za wykonanie inwestycji, wpływającej na komfort przemieszczania się mieszkańców Woli Dębińskiej.

W dalszej części uroczystości odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie obiektu mostowego wraz ze zmodernizowaną drogą gminną.

– Niezmiernie cieszę się z zakończenia tak ważnej inwestycji. Jestem przekonany, że przez długie lata będzie służyć mieszkańcom. Działamy i rozwijamy się dla Państwa! – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

ug

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button