ADV
Wiadomości
Trending

Jak wyglądało przygotowanie Punktu Szczepień Powszechnych w Brzesku?

Wiele osób interesuje sprawa przygotowań do masowych szczepień przeciwko COVID-19. Podobnie jak w całej Polsce – również na terenie Powiatu Brzeskiego powstał punkt szczepień powszechnych. W przypadku naszego powiatu jest on zorganizowany w szpitalu powiatowym. Dodatkowo działa kilkanaście punktów szczepień w zakładach opieki zdrowotnej.

Od czwartku 22 kwietnia 2021 r. punkt szczepień powszechnych (PSP) przeciw covid-19 zlokalizowany do tej pory w budynku szpitala powiatowego w Brzesku na pierwszym piętrze (pomieszczenia POZ) został przeniesiony do specjalnie przygotowanych i oznakowanych pomieszczeń od strony SOR.

– Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany przy SPZOZ w Brzesku będzie uzupełnieniem już działających na terenie naszego powiatu szesnastu populacyjnych punktów szczepień. Spodziewamy się, iż dziennie przy SPZOZ uda nam się zaszczepić około 600 pacjentów, wszystko jednak zależy od zapasu szczepionek oraz ich płynnych dostaw – mówi Starosta Brzeski Andrzej Potępy.

Szerzej o zasadach funkcjonowania punktu szczepień populacyjnych pisaliśmy w materiale: Brzesko / Punkt szczepień masowych przeciw covid-19 w nowej lokalizacji <==

O odpowiedź na szereg pytań związanych z uruchomieniem Punktu Szczepień Powszechnych w Brzesku zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Brzesku. Poniżej przedstawiamy otrzymaną odpowiedź.

Jak wyglądają przygotowania do uruchomienia punktu?

Przygotowania do uruchomienia punktu przebiegają zgodnie z harmonogramem zawartym w wytycznych dotyczących organizacji Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) przekazanym SPZOZ w Brzesku w dniu 14.04.2021 r.

Ile stanowisk zostanie przygotowanych?

W ramach punktu szczepień powszechnych (PSP) planowane jest uruchomienie 4 zespołów szczepiennych. Liczba stanowisk do szczepień uzależniona będzie od dostępności szczepionek oraz ilości dawek możliwych do zamówienia przez szpital.

Jaka przepustowość dzienna została przewidziana?

Wytyczne dotyczące organizacji punktu szczepień powszechnych (PSP) zakładają wydajność punktu na poziomie min. 200 dawek dziennie. SPZOZ w Brzesku przewiduje możliwość wyszczepienia ok. 600 dawek dziennie na 4 stanowiskach szczepiennych.

Skąd będzie pochodził personel medyczny prowadzący szczepienia?

Personel medyczny prowadzący szczepienia będzie w głównej mierze złożony z pracowników SPZOZ w Brzesku. W szczepieniach przewidziany jest również udział personelu medycznego z terenu powiatu, który zadeklaruje chęć udziału w szczepieniach w ramach punktuszczepień powszechnych (PSP).

Jak przedstawiają się ustalenia w tym temacie z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Inspekcją Sanitarną?

Na chwilę obecną nie ma szczegółowych ustaleń z NFZ oraz Powiatową Inspekcja Sanitarną w sprawie funkcjonowania punktu – przekazane 14 kwietnia 2021 r. wytyczne dotyczące organizacji PSP opracowane przez MZ, NFZ, KPRM i GIS są jedynymi wytycznymi; jakie otrzymał SPZOZ w związku z przygotowaniem punktu. Kwestie organizacyjno-techniczne dotyczące przygotowania punktu są na bieżąco konsultowane z PSSE w Brzesku. Punkt Szczepień Powszechnych w dniu 20.04.2021 przeszedł pozytywnie kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W dniu 21.04.2021 r. oczekiwana jest kontrola NFZ. Po pozytywnej weryfikacji punktu szczepień powszechnych (PSP) zostanie wpisany na listę punktów przez CeZ i będzie mógł składać zamówienia na szczepionki i rejestrować pacjentów.

Czy pojawi się dedykowana strona internetowa dotycząca szczegółów funkcjonowania i korzystania z punktu?

SPZOZ w Brzesku najpierw jako szpital węzłowy, następnie prowadząc punkt szczepień populacyjnych, bierze udział w akcji informacyjnej Ministerstwa Zdrowia, udostępniając i publikując na bieżąco wszelkie niezbędne informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień i harmonogramu szczepień, zarówno na stronie internetowej podmiotu, jak i za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym Facebook. Dodatkowo w holu głównym szpitala zawieszony został telebim, na którym wyświetlane są filmy informacyjne dotyczące szczepień, publikowane przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące utworzenia i funkcjonowania PSP będą również na bieżąco aktualizowane na podstronie poświęconej punktowi.

Czy planowana jest kampania informacyjna?

W związku z tworzeniem punktu szczepień powszechnych (PSP) szpital przewiduje prowadzenie akcji informacyjnej także za pośrednictwem lokalnych mediów i portali internetowych, licząc jednocześnie na wsparcie Starostwa Powiatowego, gmin powiatu brzeskiego oraz parafii czy lokalnych organizacji (np. jednostki OSP, stowarzyszenia i grupy lokalne), które równie skutecznie mogą dotrzeć do określonych grup społecznych, zachęcając do szczepienia lokalnej społeczności.

Jaki jest termin uruchomienia punktu?

Zgodnie z rządowymi wytycznymi dotyczącymi organizacji PSP, planowanym terminem uruchomienia punktu jest 25.04.2021 r. Jednak SPZOZ w Brzesku planuje wstępne uruchomienie punktu 21.04.2021 r., w celu przetestowania funkcjonowania i prawidłowej organizacji szczepień. Niemniej jednak pełną efektywność osiągniemy po otrzymaniu dostaw szczepionek.

Czy posiadają Państwo wizualizacje, plany?

SPZOZ posiada przygotowane plany punktu szczepień, zawierające rozmieszczenie stanowisk oraz ilustrujące zaplecze techniczne i przyjęte rozwiązania organizacyjne.

Proszę o podanie innych szczegółów logistyczno-organizacyjnych działania punktu szczepień, które mogą być przydatne dla czytelników.

Punkt Szczepień Powszechnych przy SPZOZ w Brzesku zlokalizowany będzie przy SOR – podzielony zostanie na: miejsca oczekiwania na szczepienie, pomieszczenia ze stanowiskami szczepiennymi oraz pomieszczenia oczekiwania po szczepieniu. Planowane jest prowadzenie szczepień wg wcześniej ustalonych terminów szczepiennych przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00.
Pacjenci zgłaszający się na szczepienia będą mieć do dyspozycji parking wzdłuż SOR. Od maja, po otwarciu drogi dojazdowej do szpitala od strony ulicy Pomianowskiej, zmianie ulegnie organizacja ruchu – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy dla osób dojeżdżających do punktu. Na zewnątrz punktu będzie dostępna osoba zajmująca się koordynacją ruchu oraz czuwająca nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pacjenci będą proszeni o zgłaszanie się do punktu z wypełnioną ankietą kwalifikacyjną, co usprawni przebieg szczepienia – ankieta dostępna będzie na stronie www szpitala w zakładce poświęconej punktowi szczepień powszechnych (PSP). Rejestracja do punktu będzie możliwa poprzez dwa numery telefonu. Dodatkowo uruchomiony zostanie numer telefonu dla pacjentów wyłącznie do zgłaszania odwołania lub zmiany terminu szczepienia.
Udzielane pacjentom informacje dotyczące czasu pracy, harmonogramu i organizacji pracy punktu będą weryfikowane i aktualizowane na bieżąco, w miarę przekazywania nowych wytycznych przez Ministerstwo Zdrowia.

Czy będzie wskazane drugie miejsce szczepień w Powiecie Brzeskim?

Zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego w powiecie brzeskim będzie funkcjonował jeden Punkt Szczepień Powszechnych.

foto: zdjęcie ilustracyjne

IB / Powiat Brzeski

Podobne artykuły

Back to top button