ADV
KulturaPowiat TarnowskiWiadomości
Trending

Jeszcze Poezja nie zginęła…

Uroczysta gala była podsumowaniem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” edycja VI i „Małe Źródło” edycja II, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na zaproszenie organizatorów tego ogólnopolskiego konkursu, którymi są od pierwszej edycji Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Centrum Sztuki Mościce, właśnie do Mościc, dzielnicy Tarnowa przyjechali laureaci z całej Polski. Zmagania poetów obok prestiżu i możliwości prezentacji poezji na szerokim forum dają także możliwość zdobycia nagród finansowych, których pula wynosiła 12.800 złotych. Galę uświetnił znakomity koncert Edyty Geppert.

– Nagroda Poetycka „Źródło”, dedykowana jest wszystkim tym, którzy swoją poetycką duszę mają odwagę przelać na papier. Odbiorca, który sięga po poezję, poprzez refleksje, uczy się jak prawidłowo postrzegać świat, wyrażać uczucia i myśli. Przeżycia, jakie dostarczają nam utwory poetyckie, czynią nas wrażliwymi na piękno – przyznaje we wstępie do pokonkursowej publikacji marszałek Witold Kozłowski.

„Źródło” – to jeden z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń (w tym roku 220 uczestników z kraju i z zagranicy m.in. – Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec etc.), ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez poetów. Idea przedsięwzięcia wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości i związana jest z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system. Zadanie jest owocem współpracy obu wymienionych instytucji.

Jury przewodzi Józef Baran, znakomity poeta rodem z Borzęcina, autor ponad 40 książek, juror wielu konkursów poetyckich. Skład uzupełniają: Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz w randze wiceprezeski Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji oraz Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

Jak co roku, jurorzy stają przed trudnym wyborem, by z grona kilkuset wierszy wybrać kilkadziesiąt tych najlepszych, nagrodzonych finansowo oraz drukiem w pokonkursowym almanachu. Po intensywnych i burzliwych obradach, które miały miejsce w sierpniu w siedzibie Domu Wiejskiego w Warysiu (placówka terenowa GOK w Borzęcinie) udało się wyłonić zwycięzców.

Członkowie komisji podkreślali, że w tym roku autorzy nadesłali wiele wartościowych prac, wiele wierszy, które zasługują na to, by je drukować i czytać. – Jak zawsze nagradzamy i wyróżniamy za treści (ważne) i formę (odkrywczą, świeżą). Każda treść domaga się wyrażenia w innej formie. Oprócz tematów ponadczasowych i egzystencjalnych (życie codzienne, miłość, śmierć, dzieciństwo, przemijanie, emigracja, dom rodzinny etc.) pojawiły się tematy wojenne (Ukraina i nie tylko). Jak widać z tego wystrzały z wojny na Wschodzie docierają też do poezji – przyznaje Józef Baran, przewodniczący komisji.

Jadwiga Malina, podobnie jak w zeszłych latach, podczas lektury poszczególnych utworów szczególną uwagę zwracała na język, zasoby artystyczne, sposób operowania metaforą i oryginalność poszczególnych ujęć. – Ujęły mnie proste sytuacje liryczne. Mikroskopijne błyski codzienności. Plastyczność dni, ale też nieprzebrane galaktyki wspomnień. Poezja po raz kolejny udowadnia nam swoją siłę. W czasach permanentnego przekłamania, wszystkowiedzących mediów, zalewu informacji, wiersz staje się miejscem szczerego spotkania. Utrwala stan ludzkiego ducha. Dopuszcza do głosu uczucia. Daje świadectwo.

Finałowa gala jest podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy Centrum Sztuki Mościce i Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. – Od sześciu lat staramy się współpracować i uzupełniać, choć specyfika naszej działalności trochę różni obie instytucje. W tym roku szczególne podziękowania należą się koordynatorkom zadania – Karolinie Szymańskiej, Agnieszce Latała oraz nadzorującej przedsięwzięcie Annie Banach, zastępcy dyrektora z CSM w Tarnowie. Wspólnie, także z moimi współpracownikami, udało się doprowadzić do finału kolejną edycję obu tych przedsięwzięć – mówi Piotr Kania, dyrektor GOK w Borzęcinie.

– Z wielką przyjemnością nasza instytucja organizuje szóstą edycję Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i drugą edycję „Małego Źródła” – przyznaje Anna Chmura, dyrektor Centrum Sztuki Moście. – Cieszymy się, że konkurs wzbudza niesłabnące zainteresowanie Polaków, zarówno tych mieszkających w kraju, jak i poza jego granicami. Poezja to wieloznaczny termin, określający tworzenie, wytwórczość, pewien rodzaj sztuki. Dziękuję wszystkim tym, którzy przysłali swoje prace. Za to, że przelali na papier swoją interpretację rzeczywistości, za powrót do korzeni i źródeł, z których ciągle czerpiemy…

Zdaniem Piotra Kani, realizowana wspólnie inicjatywa zaświadcza, że dobra poezja nigdy się nie kończy. – Dzięki Małopolskiej Nagrodzie Poetyckiej i tej przestrzeni, którą udaje się stworzyć wspólnie z poetami i poetkami, możemy powrócić do „źródła” i znaleźć – pewnie każdy dla siebie – przepis na lepsze życie, w skomplikowanym świecie. Ubierane w formę i środki artystycznego wyrazu myśli przelewane na papier, oparte o sprawny warsztat stają się tu poetyckim dziełem, które sprawia, że zagłębiamy się w siebie, otaczającą rzeczywistość i skłaniają do poszukiwania sensu życia w codzienności. Powtórzę za nieobecnym już wśród nas profesorem Markiem Karwalą, naszym przyjacielem i członkiem komisji konkursowej w kilku poprzednich edycjach: – Wypada żywić nadzieję, że „Źródło” stanie się bramą dla pięknej literackiej kariery niejednego z Autorów. Co więcej, będzie także rodzajem zachęty dla ludzi pióra, aby zechcieli stanąć w szranki podczas kolejnych edycji obu poetyckich przedsięwzięć.

(pio)

Protokół Jury Konkursowego Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” – edycja szósta, 2022 rok

Jurorzy, w trakcie spotkania w dniu 4 sierpnia 2022 roku w siedzibie Domu Wiejskiego w Warysiu (placówka terenowa Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie), w składzie: Józef Baran (przewodniczący), Beata Paluch, Adam Ziemianin, Jadwiga Malina (członkowie Jury) uzgodnili wspólny werdykt i wybrali nagrodzone prace konkursowe.

* * *

Za najlepszy zestaw konkursowych wierszy nagrodami pieniężnymi zostali nagrodzeni następujący uczestnicy:

I nagroda, 3 000 zł zestaw oznaczony godłem Lemberger– Marcin Hałaś

II nagroda, 2 000 zł zestaw oznaczony godłem Mysza –Magdalena Podobińska

III nagroda, 1 000 zł zestaw oznaczony godłem Alef 2 Henryk Liszkiewicz

Pięć równorzędnych wyróżnień za zestaw wierszy po 500 zł (w kolejności alfabetycznej

godeł):

 1. Patria –Agnieszka Rautman- Szczepańska,
 2. Malina – Marta Wójcik
 3. Psyche– Piotr Macierzyński/Beata Nowacka
 4. Merlin– Tadeusz Knyziak
 5. Kluski z makiem– Iwona Świerkula

Nagrodę Specjalną za utwór związany z regionem Małopolski w wysokości  1000 zł

otrzymuje Jerzy Fryckowski, godło: Dymy nad wodą

Wyróżnienia honorowe, nagrodzone publikacją w wydawnictwie pokonkursowym, przyznano następującym wierszom:

 1. Roztrzaskiwanie, godło: Jednorazowy, Bartosz Konstrat
 2. Droga po horyzont, godło: Roch Pekiński, Arkadiusz Stosur
 3. Haidi, godło: Jang, Janusz Gierucki
 4. Stypa, godło: Szwagier, Jerzy Jastrzębski
 5. Lubaczów, godło: Artbrit, Artur Piotr Kmiecik
 6. Mury, godło: Stańczyk, Krzysztof Saturnin Schreyer
 7. ***(Gdyby nie to, że….), godło: Sabina, Magdalena Szkwarek
 8. Ojcu, godło: Niezapomniane, Dorota Wierzbicka
 9. Stół, godło: Dłoń, Stanisław Bardadin
 10. Wojna marzec dzień dziesiąty, godło: Burza, Maciej Płużej
 11. Bretonka, godło: Sasika bez kapelusza, Zofia Marduła- Duraj
 12. Vilanella z Muzą, godło: Panda, Gabriela Bartnicka
 13. Warszawa 1944, godło: KOS, Magdalena Kapera- Patuła
 14. Boże Narodzenie, godło: kos, Agnieszka Bąk
 15. Matka i córka, godło: Anezram, Barbara Felczak
 16. Oko tego nie zobaczy, godło: Skryba, Radosław Lemański
 17. Susza, godło: Persefona, Aleksandra Małek
 18. Pożegnanie raju, godło: Beatrycze, Paulina Wojciechowska
 19. Źródło, godło: Penelopa, Linda Michalak
 20. Miniatura, jej portret, godło: Maks, Małgorzata Kraus
 21. Lwów, okno z widokiem, godło: Smutny2, Mariusz BaryłaPodobno, godło: Ale oczy, Iwona Szewczak
 22. Fasolka Jaś, godło: Oczekiwanie, Maria Gibała
 23. To tylko numerek, godło: Stary dąb, Łukasz Mecka
 24. Osuwisko wspominek, godło: Takumi, Roksana Bach
 25. Życie pamięci męża, godło: Góra, Wanda Dulak
 26. Nadzieja, godło: Forsycja, Anna Mańkowska
 27. Wolność, godło: Hyabak, Jadwiga Graboś
 28. Dziura w niebie, godło: Anzelm, Eugeniusz Rychlicki
 29. Wyklejanka sierpniowa, godło: Cyranka, Katarzyna Zychla
 30. Powróciłam, godło: Jaskółka, Barbara Mida

Podobne artykuły

Back to top button