ADV
Kultura

Kapliczki z Łysej Góry i Woli Przemykowskiej odzyskają dawny blask

Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dotacje na remonty 52 zabytkowych kapliczek za łączną kwotę 550 tys. zł. Z tej puli 24 tysiące złotych trafi na remonty dwóch zabytkowych kapliczek w Powiecie Brzeskim.

Wykaz dotacji tegorocznej edycji konkursu – Powiat Brzeski

Gmina Szczurowa Konserwacja figury ukrzyżowania Chrystusa z 1883 r. w Woli Przemykowskiej 10 000 zł

Gmina Dębno Remont konserwatorski kapliczki św. Nepomucena w Łysej Górze 14 000

Konkurs „Kapliczki Małopolski” stanowi element realizacji strategicznych zadań rozwoju Województwa Małopolskiego. Adresowany jest do lokalnych samorządów z terenu województwa, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach na terenie Małopolski.

W tym roku w ramach możliwe będzie odnowienie 52 obiektów. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał na ten cel dotacje w wysokości 550 tys. zł. Głównym kryterium przyznania dotacji był zły stan techniczny kapliczek, który zagraża ich istnieniu oraz duża wartość artystyczna i historyczna.

Dotychczas dzięki udzielonemu dofinansowaniu w kwocie ponad 5 mln zł, w ramach konkursu udało się przywrócić dawny blask ponad 620 obiektom z całej Małopolski.

– Zabytkowe kapliczki to ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są świadectwem religijności mieszkańców regionu.

Były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci.

Niejednokrotnie stanowią również ważny element budowania lokalnej tożsamości – podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

MUW

Podobne artykuły

Back to top button