Wiadomości

Kolejne środki finansowe dla Gminy Dębno

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo mieszkańcy Dębna, Łoniowej i Porąbki Uszewskiej będą się poruszać po zmodernizowanych drogach. Środki finansowe Gmina Dębno pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 778 664,00 złotych. Wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok został złożony przez wójta Wiesława Kozłowskiego w sierpniu 2019 roku. Kolejny wniosek na drogi dojazdowe do gruntów rolnych został złożony w lutym br. i gmina otrzymała dotację w wysokości 80 848,00 złotych.

Łącznie zmodernizowanych zostanie ponad 3,5 km dróg. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace na wspomnianych drogach powinny być wykonane do końca września br.

Oprócz środków finansowych na drogi w ostatnim czasie Gmina Dębno otrzymała 150 tysięcy złotych dofinansowania od Wojewody Małopolskiego na utworzenie placówki wsparcia dla osób starszych w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.

Klub Seniora znajdować się będzie w centrum Dębna w miejscu dostępnym dla seniorów w okolicy instytucji publicznych, takich jak: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnie, Kościół Parafialny oraz zabytkowy Zamek . Modernizacji  zostanie poddany budynek dawnej „organistówki”. Placówka będzie przystosowana do osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchowymi pozwalając tym samym na komfortowe korzystanie z pomieszczeń Klubu. Prace modernizacyjne mają potrwać do końca br.

UG

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast