ADV
1
Wiadomości

Kolejni ochotnicy wstąpili do Małopolskiej Brygady WOT

W ubiegły piątek 11 września 2020 r. kolejni ochotnicy wstąpili do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Trzy dni później starsi służbą terytorialsi rozpoczęli szkolenie poligonowe (zintegrowane).

Jak wygląda szkolenie podstawowe?
W pierwszym dniu szkolenia „młodzi” terytorialsi otrzymują pełen ekwipunek: mundury, buty, zasobniki oraz pozostałe elementy wyposażenia indywidualnego. Ponadto poddani zostają analizie składu ciała oraz testowi sprawności fizycznej. Wyniki badań i testu służą do określenia potencjału fizycznego żołnierzy oraz właściwego przygotowania ich do kolejnych etapów szkolenia.

Najważniejszym elementem „szesnastki” jest nauka praktycznych umiejętności, przydatnych nie tylko na polu walki, a także przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego. W programie szkolenia przewidziano zajęcia z podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ukoronowaniem szkolenia będzie tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności. Szkolenie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową przeszkolonych żołnierzy, która odbędzie się 26 września na terenie Jednostki Wojskowej w Rząsce

Szkolenie zintegrowane
Starsi służbą żołnierze Obrony Terytorialnej rozpoczęli dwutygodniowe szkolenie zintegrowane popularnie zwane poligonowym. Zajęcia będą realizowane na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba i jednostek wojskowych na terenie województwa małopolskiego. Dowódca batalionu ppłk Maciej GOC postawił na intensywne, wymagające pełnej koncentracji zajęcia.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?
Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Podobne artykuły

Back to top button