ADV
1
Powiat TarnowskiWiadomości

Kontrowersje i sprzeciw w sprawie kampanii „LGBT+ja” w Tarnowie

Niepokój wielu organizacji pozarządowych oraz kościelnych wzbudzają działania zapowiedziane przez włodarzy miasta Tarnowa na 17 maja 2021 r.

Poniżej przedstawiamy stanowisko organizacji pozarządowych oraz instytucji diecezjalnych działających na rzecz wychowania dzieci i młodzieży.

Stanowisko instytucji diecezjalnych w Tarnowie w sprawie włączenia się przez Urząd Miasta Tarnowa w kampanię „LGBT+ja”

Pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie działaniami zapowiedzianymi na dzień 17 maja br. przez Urząd Miasta Tarnowa związanymi z włączeniem się w kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod hasłem: „LGBT+ja”. Chociaż – w swoich założeniach – ma ona zachęcać młodych ludzi do okazywania wsparcia dla swoich „nieheteronormatywnych i transpłciowych” rówieśników, to jednak – w praktyce – może stać się przestrzenią promowania błędnych idei oraz zarzewiem wielu niepotrzebnych konfliktów, w które zostaną uwikłane środowiska szkolne, dzieci, młodzież, nauczyciele i rodziny. Z dużą dozą prawdopodobieństwa planowany na 17 maja br. powrót uczniów do szkół, zamiast stopniowego powrotu do normalności w schyłkowej fazie pandemii, może stać się czasem kolejnych niepokojów i gorszących sytuacji.

Już na początku pragniemy zaznaczyć, iż stanowczo potępiamy wszelkie przejawy agresji i przemocy wobec osób, o których wspomina przywołana kampania społeczna. Sam Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, iż: „Pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne. Skłonność taka, obiektywnie nieuporządkowana, dla większości z nich stanowi trudne doświadczenie. Powinno się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem i delikatnością. Osoby te są wezwane do wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji” (nr 2358). Chcemy podążać za tym nauczaniem, potwierdzonym w publicznym nauczaniu ostatnich papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka. Jednak zauważamy, że coraz częściej ów „szacunek, współczucie i delikatność” są utożsamiane z akceptacją czy wręcz promocją tego typu zachowań. Tymczasem, jak czytamy w Katechizmie: „Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, zawsze głosiła, że »akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane«. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane” (nr 2357). Tymczasem w zapowiadanej kampanii nie ma mowy o tym, że wspomniane skłonności są poważnym nieuporządkowaniem, zaś osoby, które ich doświadczają, należy wspierać w ich przezwyciężaniu (por. KKK 2359). Wobec takiego podejścia do tej kwestii stanowczo protestujemy.

Można również odnieść wrażenie, że w kwestii troski o wzajemny szacunek oraz walkę z wszelkimi przejawami przemocy i dyskryminacji mamy do czynienia z „podwójnymi standardami” w Tarnowie. W wywiadzie dotyczącym opisywanej akcji Pan Prezydent Roman Ciepiela stwierdził bowiem: „Chcemy, by Tarnów był miastem, gdzie nie ma miejsca na nienawiść, by był miejscem znanym z tolerancji, miejscem dialogu, miejscem znanym z otwartości na innych i miejscem wsłuchiwania się w bardzo różne głosy” (zob. „Dajmy im wsparcie, czyli LGBT+ja”, https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Dajmy-im-wsparcie-czyli-LGBT-ja, dostęp 10.05.2021). Trudno jednak odnaleźć podobną wypowiedź Pana Prezydenta, która jednoznacznie potępiałaby m.in. agresję słowną, skierowaną wobec konkretnych osób i instytucji, która tak obficie wylewała się na ulice Tarnowa podczas marszów związanych z tzw. Strajkiem Kobiet, także z ust osób identyfikujących się z ruchem „LGBT+”. Pojawia się więc uzasadniona obawa, że decyzja o włączenie się we wspomnianą kampanię ma wymiar bardziej polityczny niż społeczny.

Mając więc na uwadze zagrożenia związane z pomieszaniem tolerancji z permisywizmem oraz jednoznaczność zaprezentowanego powyżej nauczania Kościoła katolickiego, sprzeciwiamy się planowanej m.in. w tarnowskich szkołach kampanii „LGBT+ja” i domagamy się zaniechania tych działań. Uważamy ją za niewystarczającą w swoich założeniach, a co za tym idzie – szkodliwą w procesie wychowawczym młodego pokolenia, a także godzącą w dobro małżeństw i rodzin. Artykułowane cele akcji, czyli przeciwstawianie się przemocy i dyskryminacji, nie mogą przysłonić całego kontekstu, na który składają się z jednej strony ideologiczna podbudowa ruchów związanych ze środowiskiem „LGBT+”, eskalacja przemocy w trakcie różnego rodzaju marszy i protestów oraz działania polityczne, zaś z drugiej strony – wolność szkoły od wpływów ideologicznych i politycznych oraz prawo rodziców do wychowywania swoich dzieci według wyznawanych przez siebie wartości.

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
ks. Marek Kluz – dziekan

Sąd Diecezjalny w Tarnowie
ks. Rafał Wierzchanowski – oficjał Sądu

Kuria Diecezjalna w Tarnowie
ks. Robert Kantor – kanclerz

Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej
Robert Rybak – prezes

Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie im. abp. Jerzego Ablewicza
Antoni Zięba – prezes

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
Stanisław Klimek – prezes

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie
Magdalena Urbańska – prezes

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej
Grzegorz Opioła – prezes

Ruch Światło-Życie
ks. Paweł Płatek

Domowy Kościół
Anna i Jerzy Talarowie – para diecezjalna

Duszpasterstwo Akademickie „Tratwa”
ks. Krzysztof Ciebień – duszpasterz akademicki

Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa
Beata Stach – lider

Wspólnota Mężczyzn św. Józefa
Piotr Smajdor – lider

 

foto: Fot. Twitter/Mój Tarnów

Podobne artykuły

Back to top button