ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Krzeczów i Słomka trwa remont drogi

Krzeczów i Słomka to miejscowości w których prowadzone są obecnie prace drogowe związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Bochnia – Uście Solne – Barczków w miejscowościach Krzeczów i Słomka”. Wszystko ma kosztować prawie 3,2 miliona złotych z czego 1,8 mln stanowi dofinansowanie w ramach wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich tzw. PROW na lata 2014-2020.

Prace ruszyły tam początkiem miesiąca, na obecną chwilę wykonywane są roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, od humusowania terenu oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. To jedna z najważniejszych dróg powiatowych, której konieczna była przebudowa. Powiat ma przygotowaną dokumentację projektową dla całej inwestycji, która obejmuje m.in. poszerzenie i dostosowanie drogi do obowiązujących parametrów, budowę chodnika, poboczy i nowego odwodnienie tej drogi pomiędzy Bochnią a Bogucicami.

Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zjazdy oraz infrastruktura techniczna kolidująca z inwestycją. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Oprócz gotowej dokumentacji projektowej na cały zakres inwestycji, w tej kadencji udało się zmodernizować1,5 kilometrowy odcinek drogi powiatowej Majkowice – Bogucice. Zapłaciliśmy również odszkodowania, łącznie dotychczasowe nakłady finansowe na tę drogę wyniosły prawie 10 mln. zł. Teraz ruszyły prace przy odcinku Bochnia-Słomka a do końca marca składamy kolejny wniosek na modernizację kolejnego odcinka tej drogi — Adam Korta starosta bocheński.

Zgodnie z przyjętym harmonogram prac, większość z nich zakończy się jesienią tego roku, ale ostateczny termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą zaplanowany jest na początek przyszłego roku.

sp

blank blank blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button