ADV
EdukacjaWiadomości

Laboratoria Przyszłości w szkołach Gminy Szczurowa

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Szczurowa zakupiły sprzęt w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Na ten cel pozyskano blisko 300 tysięcy złotych wsparcia. Do placówek trafiły m. in. drukarki 3D, sprzęt fotograficzny i filmowy czy Gogle Wirtualnej Rzeczywistości.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Od 1 września 2022 każda szkoła będzie musiała być wyposażona w sprzęt opisany w katalogu podstawowym programu Laboratoria Przyszłości.

Program pozwolił szkołom na sfinansowanie nie tylko wyposażenia podstawowego, ale również dodatkowego, wskazanego przez placówkę.

– Zakupiony sprzęt będzie wsparciem w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.

Nowe technologie i eksperymenty ułatwią przekazywanie wiedzy.

Jest to inwestycja w lepszą przyszłość młodych ludzi – podkreśla Zbigniew Moskal, Wójt Gminy Szczurowa.

Dokładne wsparcie finansowe przedstawia poniższa tabela:

L.p. Nazwa szkoły Kwota

1. SP SZCZUROWA 86 700,00
2. PSP ZABORÓW 60 000,00
3. PSP WOLA PRZEM. 30 000,00
4. PSP STRZELCE WLK. 60 000,00
5. PSP NIEDZIELISKA 30 000,00
6. SP UŚCIE SOLNE 30 000,00
  Razem: 296 700,00

 W ramach programu szkoły zakupiły m.in.

  • Drukarki 3d wraz z akcesoriami
  • Stacje lutownicze
  • Roboty edukacyjne
  • Gogle Wirtualnej Rzeczywistości wraz z akcesoriami i oprogramowaniem
  • Kamery cyfrowe przenośne
  • Oświetlenie do realizacji nagrań
  • Mikrofony

UG Szczurowa

Podobne artykuły

Back to top button