TOPTOP
Wiadomości

„Małopolski e-Senior” w gminie Borzęcin / zdjęcia

Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzęcinie zrealizowała projekt pn. „Małopolski e-Senior”. Dzięki realizacji zadania, uczestnicy projektu – mieszkańcy gminy Borzęcin powyżej 65. roku życia – podnieśli kompetencje cyfrowe oraz umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z e-usług publicznych. Projekt zakończyło uroczyste spotkanie, na którym wręczono certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz tablety, dzięki którym uczestnicy nabywali umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. Certyfikaty, tablety oraz okolicznościowe gratulacje przekazali seniorom: Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin, Katarzyna Ciochoń – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz Jacek Leszczyński z Fundacji Instytut Myśli Innowacyjnej.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 15 spotkań szkoleniowych w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak: pierwsze kroki z tabletem i internetem, jak ocenić wiarygodność źródeł w internecie, moja pierwsza poczta elektroniczna, skype – bezpłatne rozmowy z rodziną i ze znajomymi, facebook – serwis społecznościowy, aktywność obywatelska online, zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP, podstawy obsługi edytora tekstu, podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego, robienie zdjęć oraz prosta edycja (obróbka), nagrania wideo, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych, sprawy codzienne a Internet, potrzeby duchowe a Internet, zarządzanie swoimi finansami oraz rozrywka z internetem.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast