ADV
blank
Wiadomości

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci także w Powiecie Brzeskim

Idea obchodzenia Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci sięga 2001 roku i powstała z inicjatywy szwajcarskiej fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” ( Women’s World Summit Foundation, WWSF).

Jak wynika z policyjnych statystyk przemoc stosowana wobec osób małoletnich jest wciąż poważnym problemem. Np. na terenie powiatu brzeskiego dane uzyskane za pomocą procedury „Niebieska Karta” wskazują, że w ubiegłym roku liczba osób małoletnich, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosiła 24 (w tym 15 dziewcząt i 9 chłopców). W okresie od 1 stycznia do końca października takich małoletnich na tą chwilę jest już 29 (z czego 19 dziewcząt i 10 chłopców) i stanowi to znaczący wzrost liczby pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do urzędów swoich krajów. Głównym celem koalicji jest przyczynianie się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci. Ten globalny sojusz stara się zwiększyć świadomość, mobilizować opinię publiczną do działania i rozpowszechnia programów prewencyjnych.

„Najnowsze badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, że w czasie pandemii (od połowy marca do końca czerwca br.) 27% dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej z 12 badanych form krzywdzenia. Co dziesiąte dziecko (11%) doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Tyle samo doświadczyło wykorzystywania seksualnego (10%) [2]. Co ważne, 1 dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji. (…)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Pandemia przemocy”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem.

Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych.

Zakrywaj usta! Ale nie milcz, gdy widzisz przemoc!
Myj ręce! Ale nie umywaj ich od odpowiedzialności, gdy jesteś świadkiem przemocy!
Zachowaj dystans! Ale bądź blisko, kiedy ktoś Cię potrzebuje!
Chroń starszych! Ale nie ignoruj przemocy wobec najmłodszych!

Epidemia i konieczność zakładania maseczek nie mogą nas paraliżować. Możemy utrzymywać dystans, ale nie dystansujmy się od przemocy, o której możemy wiedzieć. Dlatego reagujmy, jak coś niepokojącego dzieje się za ścianą, patrzmy na swoje otoczenie, sprawdzajmy i zgłaszajmy niepokojące sygnały. Czasami nasza reakcja może być jedyną szansą dla dziecka na otrzymanie pomocy.

KPP Brzesko

blank

Podobne artykuły

Back to top button