ADV
Wiadomości

Mikołajowa Akcja HDK w Jadownikach – „Krew dla Tomka” / 6 grudnia 2020 r.

Honorowi dawcy krwi z naszego regionu po raz kolejny włączają się w akcję zbiórki krwi – „Dla Tomka” – ciężko chorego strażaka. Odpowiadając na Apel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach prosimy o włączenie się w akcję pomocy dla st. ogn. Tomasza Kożucha którą zaplanowano w niedzielę 6 grudnia w Domu Ludowym w Jadownikach od godz. 8.30 do 13.00.

We wrześniu 2020 roku nasz kolega st. ogn. Tomasz Kożuch funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, strażak Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach i jednocześnie prezes Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy uległ zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Wskutek występowania długotrwałych objawów oraz bardzo ciężkiego przebiegu choroby, naszego kolegę-strażaka przetransportowano do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na oddział zakaźny.

Ciężkie powikłania wywołane przez chorobę Covid-19 spowodowały bardzo duże zmiany w płucach – jedynym ratunkiem na tym etapie przebiegu choroby było zastosowanie sztucznego płuco-serca Ecmo. To, że Tomasz żyje zawdzięczamy wielkiemu zaangażowaniu krakowskich lekarzy i użyciu najnowocześniejszego sprzętu medycznego. W ostatnich dniach został przewieziony do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie przeszedł dalsze badania oraz bardzo poważną operację przeszczepu płuc.

Zgodnie z prośbą rodziny naszego kolegi Tomka oraz w geście solidarności i chęci pomocy w długotrwałym procesie leczenia zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych o oddawanie krwi. Zbiórka potrwa od 7.11.2020 roku do 15.12.2020 roku. Krew będzie można oddawać w terenowych oddziałach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pod hasłem „Krew dla Tomka” na numer miejsca poboru M228 lub w inny sposób praktykowany na terenie powiatów.

Akcję objął patronatem Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

PSP Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button