ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku

8 września 2023 roku, już po raz 11 w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku odbyło się Narodowe Czytanie. Inicjatywa, która ma na celu popularyzowanie najważniejszych dzieł literatury polskiej i zachęcanie do czytelnictwa, została wprowadzona w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Obecny prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda, jego małżonka – patroni akcji, zaproponowali w tym roku czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Włączając się do wydarzenia (przypomnijmy niektóre), w 2012 roku w audiowizualnej sali 107 (dziś nieistniejącej), przez 5 godzin czytaliśmy „Lalkę”. W 2016 roku, za zgodą b. burmistrza Grzegorza Wawryki, opanowaliśmy rynek w Brzesku i u stóp figury św. Floriana czytaliśmy „Potop” (relacja z tego wydarzenia dostępna na stronach internetowych Telewizji Kraków). W 2018 roku w sali gimnastycznej wraz z uczniami czytali„Przedwiośnie”  wicestarosta Ryszard Ożóg, dyrektor wydziału edukacji starostwa powiatowego Janina Motak, dyrektor szkoły Jerzy Soska.

Tegoroczne czytanie odbyło się w salach lekcyjnych. Rozpoczęli je uczniowie klasy 3 TP, 3TI, 2bb. Kontynuowały klasy: 1TI, 1TH, 2bse, 2bk, a zakończyła, niemal w blaskach zachodzącego słońca, 4TP.

Promowanie narodowych dzieł literackich w naszej szkole za sprawą Narodowego Czytania jest równocześnie realizacją głównych założeń podstawy programowej, która definiuje język polski jako „przedmiot kluczowy”. Stosowny zapis rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej brzmi:

„Język polski realizowany jako przedmiot kluczowy w szkole ponadpodstawowej pozwala uczniowi na poznawanie zarówno dzieł literackich wchodzących w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa, jak i utworów literatury współczesnej, których autorzy zdobyli uznanie”.

Anna Skoczek

Podobne artykuły

Back to top button