ADV
WiadomościWideo

Niedźwiedza / Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP z Gminy Dębno

11 grudnia 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedzcy odbyło się przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Dębno samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu ratujący zdrowie i życie ludzkie. Sprzęt został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

W uroczystości przekazania wzięli udział: Piotr Sak – Poseł na Sejm RP, Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,  bryg. Wojciech Podleś – przedstawiciel Komendy Powiatowej w Brzesku, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, władze Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Gminy Dębno oraz  przedstawiciele poszczególnych OSP.

-Doceniamy działalność OSP, wiemy jaką prace wykonują na rzecz mieszkańców. To przecież strażacy są pierwsi na miejscu wypadku. Dlatego ważne jest to aby mieli wsparcie finansowe by mogli zakupić niezbędny aby mogli skutecznie i sprawnie docierać na miejsce zdarzenia – mówiła Marta Malec – Lech.

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes stał się własnością jednostki w Łysej Górze, o pojazd terenowy typu Quad wzbogaciła się jednostka OSP Niedźwiedza, natomiast dodatkowy sprzęt strażacki trafił do OSP z: Dębna, Sufczyna, Jaworska, Dołów, Niedźwiedzy, Perły, Łoniowej, Woli Dębińskiej, Łysej Góry, Porąbki Uszewskiej oraz Maszkienic.

– Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje program wsparcia jednostek OSP w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Jest to bardzo cenna pomoc – podkreślał podczas spotkania Piotr Sak – Poseł na Sejm RP.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości – z puli Funduszu Sprawiedliwości to prawie pół miliona złotych (99%), zaś wkład własny z budżetu gminy wyniósł zaledwie 1%.

– OSP jest jedyną realną siła która w razie zagrożenia pomaga społeczeństwu i wójtowi – zauważył  Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno.

Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarne

Zadanie zostało realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018 w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.


Foto Maciej Mazur
IB

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button