ADV
blank
Materiały sponsorowaneWiadomości

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Brzeskim

Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na pokrycie kosztów prawnika, mogą liczyć na pomoc świadczoną w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Poniżej przedstawiamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) sporządza i aktualizuje starosta.

Warto przypomnieć, że system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w naszym kraju od stycznia 2016 r. i obejmuje m.in. informowanie o obowiązkach i uprawnieniach w postępowaniu, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, mediację, sporządzanie pism z wyjątkiem pism procesowych. Z bezpłatnych konsultacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Od maja 2020 roku katalog uprawnionych do korzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich rozszerzył się o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZESKIEGO

Lista w formie tabeli / format pdf <==

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES

PORADNICTWA

ADRES TELEFON odpłatność połączeń WWW

e-mail

DOSTĘPNOŚĆ

dni i godziny

KRYTERIA DOSTĘPU
RODZINNE
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Ośrodek Interwencji Kryzysowej poradnictwo socjalne, rodzinne ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko 14 66 300 31 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.pcprbrzesko.pl

pcpr@pcprbrzesko.pl

pn.-pt. 7.30-15.30 ————————
PSYCHOLOGICZNE
2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Ośrodek Interwencji Kryzysowej poradnictwo psychologiczne ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko 14 66 300 31 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.pcprbrzesko.pl

kierownikoik@pcprbrzesko.pl

pn. 8.00-16.00

wt. 8.00-15.00

śr. 8.00-16.00

czw. 8.00-15.00

pt. 8.00-15.00

 

————————
3 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzesku

 

poradnictwo psychologiczne ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko 14 663 01 81 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.pppbrzesko.pl

pppbrzesko@op.pl

pn.-pt. 8:00-18.00 ————————
4 Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

(zlecenie NFZ)

kryzysy psychiczne,

stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

800 70 2222

bezpłatna infolinia

www.liniawsparcia.pl

porady@liniawsparcia.pl

24  godz. przez

7 dni w tygodniu

dla osób  będących w kryzysie psychicznym

 

 

 

 

 

PEDAGOGICZNE
5 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzesku poradnictwo pedagogiczne ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko 14 663 01 81 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.pppbrzesko.pl

pppbrzesko@op.pl

pn.-pt. 8:00-18.00 ————————
POMOC SPOŁECZNA
6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Ośrodek Interwencji Kryzysowej poradnictwo socjalne, rodzinne, pomoc społeczna ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko 14 66 300 31 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.pcprbrzesko.pl

pcprbrzesko@op.pl

pn.-pt. 7.30-15.30

 

————————
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku pomoc społeczna ul. Mickiewicza 21 32-800 Brzesko 14 663 15 83

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

www.mops.brzesko.pl ; mopsbrzesko@mail.zetosa.com.pl pn.-pt. 7:30-15:30 osoby w trudnej sytuacji życiowej
8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojniku

 

pomoc społeczna 32-864 Gnojnik 363 14 68 69 720 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) https://gnojnik.naszops.pl/

gops@gnojnik.pl

pn. 7:30-16:30

wt.-czw. 7:30-15:30

pt. 7:30-14:30

 

9 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie

 

pomoc społeczna 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 14 665 87 49 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.gops.gminadebno.pl gops@gminadebno.pl pn. 7:30-16:30

wt.-czw. 7:30-15:30

pt. 7:30-14:30

 

10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie

 

pomoc społeczna 32-825 Borzęcin 563a tel./fax 14 684 60 75 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.borzecin.naszops.pl

gops@borzecin.pl

pn.-pt. 7:30-15:30
11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczurowej

 

pomoc społeczna 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 14 671 31 20/14 632 09 70/14 632 09 71 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) . www.gops.szczurowa.pl gops@szczurowa.pl pn. 7:30-15:30

wt.-czw. 7:30-15:30

pt. 10:00-18:00

 

12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwkowa pomoc społeczna 32-861 Iwkowa 14 68 44 010 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) https://pliki.iwkowa.pl/mod/gops/index.php gops@iwkowa.pl pn.-pt. 7:30-15:30

 

 

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie pomoc społeczna 32-860 Czchów ul. Szkolna 1 14 663 65 65 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.czchow.naszops.pl mops@czchow.pl . pn.-pt. 7:30-15:30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
14 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku —————————— 32-800 Brzesko ul. Głowackiego 51 014 68-63-100 w. 149 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——- pn. – pt. 7:30-15:30 dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, osób współuzależnionych
15 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnojniku 32-864 Gnojnik 363 014 68-69-600

w. 31 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——- pn. 7:30-16:30

wt.-czw. 7:30-15:30

pt. 7:30-14:30

 

16 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 014 631-85-54 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

——- pn.-pt. 8:00-15:30
17 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzęcinie 32-825 Borzęcin 583g

 

014 68-42-910 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——- pn.-pt. 7:30-15:30
18 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 014 671-31-20

014 671-31-21

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——– pn. 7:30 – 15:30

wt. – czw. 7:30 – 15:30

pt. 10:00 – 18:00

19 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iwkowej 32-861 Iwkowa 014 68-44-010

w. 24 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——– pn.-pt. 8:00-15:30

 

20 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czchowie 32-860 Czchów ul. Szkolna 1 014 66-36-565 – przewodniczący komisji

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——— pn.- pt. 7:30-15:30
21 Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia – SP ZOZ w Brzesku poradnictwo psychologiczne, 32-800 Brzesko ul. Kościuszki 68 14 66 21 320 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) www.spzoz-brzekso.pl pn.-pt. inf. pod numerem telefonu
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
22 Punkt Informacyjno- Konsultacyjny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czchowie poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne,

socjalne

32-860 Czchów ul. Szkolna 1 14 66 36 565

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

www.mops.czchow.pl

mops@czchow.pl

Pedagog

druga środa miesiąca

wt. 12:00-14:00

psycholog

pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 12:00-15:00

członek Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czchowie

drugi i trzeci czwartek miesiąca 12:00-15:00

pracownik socjalny/Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

śr. 12:00-15:00

 

Osoby uzależnione, ich rodziny, oraz osoby dotknięte przemocą
23 Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 14 631 85 92 / 607 107 775 czynny w godzinach tj. pon od godz 7.30-16.30,wt- czw, 7.30-15.30 piątek od godz  7.30-14.30

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

gops@gminadebno.pl

www.gops.gminadebno.pl

Pracownik socjalny

wt.15.30-17.30

czw. 12.00-14.00

psycholog

wt. 15:30-17:30

prawnik

wt. 15:30-17:30

osoby dotknięte przemocą w rodzinie
24 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie poradnictwo prawne, psychologiczne, prowadzone są również mediacje rodzinne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin z problemami alkoholowymi 32-800 Brzesko ul. Okocimska 5 14 66 306 14

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——————————— prawnik

czw. 8:00-11:00

psycholog

wt. 8:30-10:30

mediator

wt. 15:30-17:30

osoby uzależnione, współuzależnione, członkowie rodzin z problemami alkoholowymi oraz ofiary przemocy
25 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą przy Gminnym Ośrodku pomocy społecznej w Gnojniku poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, 32-864 Gnojnik 363 14 68 69 720 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) GOPS – WWW psycholog

Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 16:00-17:00

 

terapeuta ds. uzależnień i pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

drugi i czwarty poniedziałek miesiąca

15:30-17:30

 

policjant – termin do uzgodnienia wg zgłoszonych potrzeb

 

pracownik socjalny/przewodniczący ZI/Przewodniczący GKRPA

termin wg potrzeb

osoby uzależnione, współuzależnione, członkowie rodzin z problemami alkoholowymi oraz ofiary przemocy, osoby z problemami życiowymi, rodzinnymi i wychowawczymi
26 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie. poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne, 32-825 Borzęcin 563a, 14 68 460 75/14 68 460 32 czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – do 15.30.

506 630 372 – czynny w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz w godzinach otwarcia Punktu

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——- pracownik socjalny

wt. 15:00-17:30

czw. 11:00-13:00

radca prawny

trzeci wtorek miesiąca 15:00-17:30

psycholog

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca 11:00-13:00

osoby dotknięte przemocą w rodzinie
27 Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczurowej poradnictwo socjalne 32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 14 671 3121, 500 894 791

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

—— poradnictwo socjalne

pn. 7:30-16:00

wt.-czw. 7:30-15:30

pt. 7:30-15:00

oraz czw. 15:00-17:00

osoby dotknięte przemocą w rodzinie
28 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwkowej/Punkt Konsultacyjny poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne 32-861 Iwkowa 14 68 44 010 wew. 61,63

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——– Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca 8:00-12:00pracownik socjalny pierwszy  i trzeci wtorek miesiąca 8:00-12:00pedagog szkolny pierwszy poniedziałek miesiąca 12:00-13:00policjant
pierwszy piątek miesiąca 8:00-9:00
osoby dotknięte przemocą w rodzinie
29 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnojniku Poradnictwo socjalne 32-864 Gnojnik 363 14 68 69 720

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

pn. 7:30-16:30

wt.-czw. 7:30-15:30

pt. 7:30-14:30

 

osoby dotknięte przemocą w rodzinie
30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Ośrodek Interwencji Kryzysowej poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne 32-800 Brzesko

Ul. Piastowska 2B

14 66 300 31

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

www.pcprbrzesko.pl

kierownikoik@pcprbrzesko.pl

pn.-pt. 8:00-15:00
31 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” – wsparcie

– pomoc psychologiczna,

– informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

800 120 002

bezpłatna infolinia

www.niebieskalinia.info

biuro@niebieskalinia.info

pn. – sob.

godz. 08.00–22.00

ndz. i święta

godz. 08.00–16.00

 

dla osób doświadczających  przemocy domowej

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA
32 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Brzesku ——————————–  ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko 14 6863100

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

——– pn. – pt. 7:30-15:30

 

świadek zagrożenia kryzysowego

osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

33 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gnojniku ——————————– 32-864 Gnojnik 363 14 68 68 600 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——— pn. 7:30-16:30
wt. – czw. 7:30-15;30
pt. 7:30-14:30
34 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Dębnie ——————————– 32-852 Dębno Wola Dębińska 240 14 66 58 714/ 14 631 85 60 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——— pn. 7:30-16:30
wt. – czw. 7:30-15;30
pt. 7:30-14:30
35 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Borzęcinie ——————————– 32-825 Borzęcin 583G 14 68 46 370 / 14 68 46 371 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——— pn. 9:00-17:00
wt. – pt. 7:30 – 15:30
36 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Szczurowej ——————————– 32-820 Szczurowa ul. Lwowska 2 14 671  44 05 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——– pn. 7:30-15:30
wt. – czw. 7:30-15:30
pt. 10:00 – 18:00
37 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Iwkowej ——————————– 32-861 Iwkowa 468 14 68 44 010 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——— pn. 8:00 – 17:00
wt. – pt. 9:00-15:30
38 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Czchowie ——————————– 32-860 Czchów Rynek 12 14 662 17 23 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) ——— pn. 8:00-16:00
wt. – pt. 7:30-15:30
39 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku Ośrodek Interwencji Kryzysowej ——————————– ul. Piastowska 2B 32-800 Brzesko 14 66 300 31 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

tel. interwencji całodobowy 883 219 865

www.pcprbrzesko.pl

pcpr@pcprbrzesko.pl

pn.-pt. 7.30-15.30

 

40 Centralne Zarządzanie Kryzysowe Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rakowiecka 2A

00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22)  361 69 00(22)  785 700 177e-mail:dyzurny@rcb.gov.p
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

 

poczta@rcb.gov.pl

 

 

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

 

świadek zagrożenia kryzysowego

osoba poszukująca informacji na temat

zarządzania kryzysowego

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
41 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku poradnictwo dla osób bezrobotnych 32-800 Brzesko ul. Piłsudskiego 19 14 663 05 46

14 663 05 22

14 686 36 44

http://brzesko.praca.gov.pl

urzad@pup-brzesko.pl

Pn. – pt. 7:30-15:30 przyjmowanie stron
pn. – pt. 7:45-14:00rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8:00-14:00
osoby bezrobotne, poszukujące pracy
42 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie poradnictwo dla osób bezrobotnych ul. Na Stawach 1

30-107 Kraków

12 42 87 870 http://wupkrakow.praca.gov.pl/

kancelaria@wup-krakow.pl

pn. pt. 8:00-16:00 osoby bezrobotne, poszukujące pracy
43 Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia pod tym numerem udzielane są

informacje o usługach urzędów pracy

Urząd Pracy.

Ciepła 20 .

15-472 Białystok.

 

19 524

(z Polski)

+48 22 19524

(z zagranicy)

(Koszt zgodnie z taryfą operatora)

www.zielonalinia.gov.pl

 

biuro@zielonalinia.gov.pl

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

mogą korzystać:

– zarejestrowani

-poszukujący pracy

– pracodawcy

 

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
44 Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

33-100 Tarnów , ul. Krakowska 13/10 (III piętro) 519 820 707 – osoba pierwszego kontaktu

513 066 341 – osoba pierwszego kontaktu (całodobowy dyżur telefoniczny)

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

pn.- wt.

godz.9:00-16:00

śr. 13:00-20:00

czw. 10:00-17:00

pt. 7:00-16:00

sob. 9:00-13:00

osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
45 Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Brzesku wsparcie informacyjne, psychologiczne,

prawne i finansowe

 ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko wt. 14:00-18:00 osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie
PRAWO KONSUMENCKIE
46 Powiatowy Rzecznik  Konsumentów ochrona praw konsumenckich 32-800 Brzesko
ul. Głowackiego 51
14 66 31 147

(Koszt zgodnie z taryfą operatora)

rzecznik@powiatbrzeski.pl pon. 7:00-16:00
pt. 7:00-14:00
prawo konsumenckie
47 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ochrona praw konsumenckich UOKiK

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka

(prowadzona przez Federację Konsumentów)

801 440 220

22 290 89 16

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

https://www.uokik.gov.pl/

 

porady@dlakonsumentow.pl

 

 

pn.- pt.

godz. 08.00-18.00

 

prawo konsumenckie
PRAWA DZIECKA
48 Rzecznik Praw Dziecka ochrona praw dziecka Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

 

(22) 583 66 00
fax.: (22) 583 66 96 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)800 12 12 12
Dziecięca Telefon Zaufania czynny  pn.-pt. 8:15-20:00 –bezpłatna infolinia (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią) 
https://brpd.gov.pl/

rpd@brpd.gov.pl

pn. – pt. 8:15-16:15 sprawy przemocy,  relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych.

Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

PRAWA PACJENTA
49 Pełnomocnik Do Spraw Praw Pacjenta przy Samodzielnym Publicznym zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku Ochrona praw pacjenta 32-800 Brzesko ul. Kościuszki 68 pok. 378 14 66 21 433/14 66 21 156 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

www.spzoz-brzesko.pl

rzecznikpacjenta@spzoz-brzesko.pl

pn.-pt. 8:00-15:00 skargi i wnioski składane przez pacjentów i ich rodziny  w związku ze świadczeniami udzielonymi w SP ZOZ w Brzesku
50 Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Krakowie – Punkt Informacyjno-Ewidencyjny w Brzesku 32-800 Brzesko
ul. Wyszyńskiego  6
14 663 20 70 (Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

pn. – śr. 7:00-15:00

czw. 10:00-16:00

pt. 8:00-14:00

51 Rzecznik Praw Pacjenta ochrona praw pacjenta

 

Biuro RPP

ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

800 190 590

Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą:

rezerwacja@rpp.gov.pl lub  (22) 532 82 43

https://www.bpp.gov.pl

 

kancelaria@rpp.gov.pl

pn. – pt.

godz. 08.00-20.00

z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta

 

52 Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:

– prawa pacjenta

-leczenie w kraju i poza granicami

-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 186

02-390 Warszawa

 

Infolinia Centralna

800 392 976 (*)

22 572 60 42 (**)

(*)  połączenia bezpłatne

(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

 

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

 

pn.- pt.

godz. 08.00-16.00

Każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym
53 Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych Ochrona praw

osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon

(22) 461 60 00

KORESPONDENCJA

Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

801 801 015

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

 

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

pn.-pt.

godz. 08.00-17.00

 

Z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
54 ZUS Inspektorat w Bochni zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 48 (22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

http://www.zus.pl/ pn. 8:00-18:00

wt.-pt. 8:00-15:00

55 Centrum Obsługi Telefonicznej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji:

– pomoc techniczna

– składki

– renty

– emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali :

(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

 

cot@zus.pl

 

pn. – pt.

godz. 07.00 – 18.00

 

 

 

 

 

Adresaci porad:

– ubezpieczeni

– płatnicy

– lekarze

 

 

 

 

 

PRAWO PRACY
56 Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie Prawo pracy pl. Szczepański 5 31-011 Kraków

 

tel.: (12) 424 04 50

fax (12) 421 50 11

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

https://krakow.pip.gov.pl/pl kancelaria@krakow.pip.gov.pl pn. – pt. 7:00-15:00
57 Centrum Poradnictwa

Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

porady z zakresu prawa pracy

 

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
801 002 006

(dla  tel. stacj.)

459 599 000

(dla tel. kom.)

22 391 83 60

(dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP)

(Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie.)

www.bip.pip.gov.pl,

 

kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

 

PRAWO PODATKOWE
58 Urząd Skarbowy w Brzesku Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

32-800 Brzesko ul. Królowej Jadwigi 16 14-663-28-25 http://www.malopolskie.kas.gov.pl/web/bip-1201/urzad-skarbowy-w-brzesku

us.brzesko@mf.gov.pl

pn. 7:15-18:00

wt.-pt. 7:15-15:15

 

59 Krajowa Informacja Skarbowa Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

 

ul. Teodora Sixta 17,

43-300 Bielsko-Biała

 

801 055 055 (

(  z tel. stacjonarnych.

( (22) 330 03 30

Z  z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330

(  z tel. zagranicznych.

   Koszt zgodnie z taryfą operatora

www.kis.gov.pl

więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

pn.- pt.

godz. 07.00-18.00

 

z porad może  skorzystać każdy podatnik

 

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
60 Rzecznik Finansowy.

(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 

Ubezpieczenia

gospodarcze

(22) 333 73 28

Ubezpieczenia

Społeczne, OFE ZUS

(22) 333 73 26

lub (22) 333 73 27

Ubezpieczenia bankowe  i rynku kapitałowego

(22) 333 73 25

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl

(czas oczekiwania na odpowiedz

e-mailową ok.2 tygodni)

biuro@rf.gov.pl

 pn.-pt.

godz. 08.00-18.00

 

 

pn.-pt.

godz.11.00-15.00

 

 

pn.-pt.

godz. 08.00-16.00

Osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń

 

INNE
61 WWW. OBYWATEL.GOV.PL Informacje i usługi przyjazne obywatelom

portal Ministerstwa Cyfryzacji

62 Rzecznik Praw Obywatelskich Ochrona praw obywatelskich Biuro RPO

Al. Solidarności 77.

00-090 Warszawa

800 676 676 .

Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

https://www.rpo.gov.pl

 

biurorzecznika@brpo.gov.pl

·         pon.

·         godz. 10.00-18.00

wt.- pt.

godz. 08.00-16.00

Może zgłosić się każdy, kto uważa,

że jego prawa są naruszone

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 14 300 02 78

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  PROWADZĄCY ADRESY

DYŻURÓW

DNI i GODZINY SPECJALIZACJA

(o ile określono)

lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich DANE KONTAKTOWE WWW
63 Punkt Radców Prawnych 32- 800 Brzesko ul. Głowackiego 51 pok. 308 pn.-śr. 7:30-11:30

cz., pt. 11:30-15:30

tak INFORMACJE i ZAPISY: pn. –pt. w godz. 7:30-15:30 pod nr 14 300 02 78 BIP – www
64 Punkt Adwokatów Czchów 32-860 Rynek 12 wt., czw. 7:30-11:30, co drugi piątek (tj. 8 i 22 stycznia, 5 i 19 lutego, 5 i 19 marca, 2,16 i 30 kwietnia, 14 i 28 maja, 11 i 25 czerwca, 9 i 23 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1,15 i 29 października, 12 i 26 listopada, 10 i 24 grudnia) 7:30-11:30 tak INFORMACJE i ZAPISY: pn. –pt. w godz. 7:30-15:30 pod nr 14 300 02 78

 

BIP – www
32-861 Iwkowa 468 pn. 13:00-17:00

śr. 7:45-11:45

co drugi piątek (tj. 15 i 29 stycznia, 12 i 26 lutego, 12 i 26 marca, 9 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca, 2, 16 i 30 lipca, 13 i 27 sierpnia, 10 i 24 września, 8 i 22 października, 5 i 19 listopada, 3, 17 i 31 grudnia) 7:45-11:45

65 Punkt

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

32-825 Borzęcin 563a wt.7:30-11:30,
co czwarty piątek (tj. 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 i 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 12 listopada, 10 grudnia) 7:30-11:30
tak INFORMACJE i ZAPISY: pn. –pt. w godz. 7:30-15:30 pod nr 14 300 02 78

 

BIP – www
32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 pn. 7:30-11:30,
co czwarty piątek (tj. 15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 i 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia) 7:30-11:30
tak
32-852 Dębno Wola Dębińska 240 śr. 11:30-15:30,
co czwarty piątek (tj. 22 stycznia, 19 lutego,19 marca, 16 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 9 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 i 29 października, 26 listopada, 24 grudnia) 7:30-11:30
tak
32-864 Gnojnik 363 czw. 11:30-15:30,
co czwarty piątek (tj. 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8 października, 5 listopada, 3 i 31 grudnia) 11:30-15:30
tak
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
66 Punkt

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

32-825 Borzęcin 563a czw. 7:30-11:30,
co czwarty piątek (tj. 22 stycznia, 19 lutego,19 marca, 16 kwietnia, 14 maja, 11 czerwca, 9 lipca, 6 sierpnia, 3 września, 1 i 29 października, 26 listopada, 24) 7:30-11:30
tak INFORMACJE i ZAPISY: pn. –pt. w godz. 7:30-15:30 pod nr 14 300 02 78

 

BIP – www
32-820 Szczurowa ul. Rynek 3 śr. 7:30-11:30,

co czwarty piątek (tj. 29 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8 października, 5 listopada, 3 i 31 grudnia) 7:30-11:30

tak
32-852 Dębno Wola Dębińska 240 pn. 8:00-12:00

co czwarty piątek (tj. grudnia 8 stycznia, 5 lutego, 5 marca, 2 i 30 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 23 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 12 listopada, 10 grudnia) 7:30-11:30

tak
32-864 Gnojnik 363 wt.11:30-15:30,

co czwarty piątek (tj. 15 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 7 maja, 4 czerwca, 2 i 30 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia) 11:30-15:30

tak

 

powiatbrzeski.pl

 

blank

Podobne artykuły

Back to top button