ADV
Wiadomości
Trending

Nieudana zamiana dokumentów

W porcie lotniczym w Krakowie-Balicach doszło do kolejnej próby nielegalnego przekroczenia granicy przez obywatela Gruzji. Tym razem, 20-letni cudzoziemiec usiłował dostać się na pokład samolotu lecącego do Wielkiej Brytanii. Wykorzystał w tym celu podrobiony na wzór oryginalnego francuski dokument paszportowy. Wcześniej jednak, podczas odprawy granicznej okazał swój własny gruziński dokument tożsamości i kartę pokładową na lot do Kutaisi.

Pomimo wielu starań i poniesionych kosztów (fałszywy dokument, dwa bilety lotnicze), misterny plan Gruzina został odkryty przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a próba oszustwa uniemożliwiona.

Mężczyzna, po zatrzymaniu usłyszał zarzuty z art. 264 § 2 Kodeksu karnego w związku z art. 270 § 1 kk. Podrobiony dokument paszportowy został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Cudzoziemiec przyznał się do stawianych mu zarzutów i wyjaśnił, że motywem jego postępowania było dostanie się do Wielkiej Brytanii, gdzie przebywają jego krewni i uzyskanie tam statusu uchodźcy.

Komendant Placówki SG w Krakowie – Balicach wszczął wobec obywatela Gruzji postępowanie administracyjne w sprawie wydania zobowiązania cudzoziemcowi do powrotu. Decyzją sądu, najbliższe trzy miesiące cudzoziemiec – zamiast w deszczowym Londynie – spędzi w Polsce, w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

karpacki.strazgraniczna.pl

Podobne artykuły

Back to top button