ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

Nowe odcinki wodociągów w gminie Wojnicz

Samorząd Gminy Wojnicz, zakończył budowę sieci wodociągowej w sołectwie Milówka, Sukmanie, Olszyny, Wielka Wieś oraz w Wojniczu. Nowy wodociąg to blisko 12,4 km sieci.

Dobiegła końca realizacja jedna z większych inwestycji w gminie Wojnicz, która dotyczyła budowy sieci wodociągowej w sołectwach: Milówka, Sukmanie, Olszyny, Wielka Wieś oraz w Wojniczu.

Wodociągowanie gminy realizowane było w kilku etapach od lutego 2019 r. do kwietnia 2021 r. W ramach realizowanych prac wykonano 12,4 km sieci oraz wybudowano trzy hydrofornie i cztery zbiorniki wodociągowe wody pitnej.

Wartość wykonanych robót projektowych i budowlanych zamknęła się kwotą 5 730 012,00 zł, z czego prawie 2 mln zł to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach dofinansowywanego działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Inwestycję
w formule zaprojektuj i wybuduj wykonała firma SANTEX Kazimierz Czapka z Sędziszowa Małopolskiego.

Warto dodać, że na terenie gminy planowane są dalsze prace dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej, na które urząd miejski pozyskał 4 mln dofinasowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja będzie realizowana w sołectwie Sukmanie oraz częściowo w sołectwach – Olszyny, Wielka Wieś i Milówka.

– Od kilku lat, dbając o stabilny rozwój naszych miejscowości, sukcesywnie i konsekwentnie inwestujemy w budowę i modernizację sieci wodociągowej. Bardzo cieszy mnie fakt, że udało się oddać kolejne odcinki sieci, które przyczynią się do znacznej poprawy komfortu życia mieszkańców naszej gminy. – mówi burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk

– Wszędzie gdzie tylko można, podejmujemy starania o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Realizacja przedsięwzięć z zakresu rozbudowy lokalnej infrastruktury wodociągowej jest moim priorytetem w działalności jako burmistrza. Liczę, że na koniec kadencji woda z wodociągów będzie dostarczana do wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie gminy – dodaje.

um

Podobne artykuły

Back to top button