ADV
EdukacjaWiadomości

NOWOŚĆ! KLASA SPORTOWA – EDUKACJA I SPORT / zdjęcia

16 marca 2022 r. miało miejsce podpisanie Porozumienia o patronacie w sprawie utworzenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku klasy o profilu sportowym pod patronatem Stowarzyszenia Sportowego Okocimski Klub Sportowy w Brzesku.

Porozumienie podpisali: Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Maciej Podobiński – Wicestarosta Brzeski, Ryszard Ostrowski – Dyrektor LO w Brzesku oraz w imieniu Zarządu OKS Marcin Jurkiewicz – Wiceprezes ds. sportowych i Elżbieta Rysak – Wiceprezes ds. organizacyjnych.

Zadaniem klasy sportowej jest kształcenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej odpowiednie warunki zdrowotne jak również prowadzenie zajęć edukacyjnych przez wyspecjalizowanych pedagogów. Szkoła umożliwi łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych. Uczniowie, którzy należeć będą do klasy sportowej, będą szkolić swoje umiejętności z zakresu piłki nożnej oraz koszykówki, będą mogli korzystać z profesjonalnego sprzętu sportowego oraz nowoczesnych obiektów sportowych. Absolwenci z klasy sportowej będą mieli również możliwość udziału w treningach pod okiem profesjonalnych trenerów, wyjazdach na obozy oraz turnieje.

KLASA SPORTOWA:

• przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski,
• planowane przedmioty dodatkowe: piłka nożna i koszykówka – zajęcia prowadzone będą przez trenerów wyżej wymienionych dyscyplin w profesjonalnych obiektach sportowych,
• zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: j. polski, matematyka,
j. angielski, biologia,
• języki obce: j. angielski (zakres rozszerzony) i drugi język obcy nowożytny do wyboru:
j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (nauczanie języków odbywa się w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania, a warunkiem koniecznym do zawiązania danej grupy językowej jest odpowiednia liczba uczniów deklarujących wybór danego języka).

UCZNIOM TEJ KLASY OFERUJEMY:

Bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co zapewni pomyślny start na ciekawe i przyszłościowe kierunki studiów: wychowanie fizyczne, sport, wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, turystyka, rekreacja.

IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button