ADV
Wiadomości

Nowy dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Brzesku / 1 września 2020 r.

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. mgr inż. Janusz Potera, mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Brzesku mł. bryg mgr inż. Jacka Ryncarza. Funkcję objął z dniem 1 września 2020 r.

Młodszy brygadier Jacek Ryncarz przez ostatnie 15 lat zajmował stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Brzesku.

Jednostka Ratownicza Gaśnicza jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Została powołana z dniem 1 lipca 1992 r. przez Komendanta Głównego PSP Gen. brygadiera Feliksa DELĘ. Służbę w JRG pełni 45 strażaków.

PSP Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button