ADV
Wiadomości

Nowy samochód dla OSP Perła

W sobotę 11 listopada 2023 r. druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle uroczyście powitali nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą zakupiony w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”.

Galeria zdjęć <==

Przekazania samochodu RENAULT MASTER 4X2 typu lekkiego dokonali: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radna Województwa Małopolskiego Anna Mikosz oraz Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Całkowita wartość samochodu to ponad 275 000 złotych z czego:

kwota dofinansowania: 261 440,00 zł, w tym:
kwota środków europejskich: 233 920,00 zł (85%)
kwota współfinansowania z budżetu państwa: 27 520,00 zł (10%)
kwota wkładu własnego gminy: 13 760,00 zł (5%)

„Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button