ADV
Wiadomości
Trending

Obchody Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Brzesku

22 lipca 2022 roku Komendant Powiatowy Policji w Brzesku zorganizował obchody Powiatowego Święta Policji na terenie miejscowości Szczurowa w gościnnych progach Pałacu Kępińskich, gdzie licznie przybyli zaproszeni goście oraz funkcjonariusze. Uroczystość była okazją do upamiętnienia 103 rocznicy powstania Policji państwowej oraz uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Policji.

Uroczystość rozpoczęła się złożonym meldunkiem o gotowości do zbiórki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotrowi Morajce przez dowódcę uroczystości kom. Szczepana Szczypułę Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Następnie zgodnie z policyjnym ceremoniałem wprowadzono poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Brzesku a zgromadzeni goście odśpiewali hymn państwowy.

Minutą ciszy uczczona została pamięć funkcjonariusza policji z Pabianic sierż. sztab. Jakuba Opieczyńskiego, który 14 lipca zginął na służbie w wypadku drogowym oraz asp. szt. Marka Krawczyka kierownika rewiru dzielnicowych KPP w Brzesku, który zmarł w grudniu 2021 roku.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Brzesku insp. Bogusław Chmielarz powitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Obecni byli m.in.: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Józef Gawron, Starosta Brzeski – Andrzej Potępa, dyrektorzy biur poselskich Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Józefy Szczurek-Żelazko oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Bukowca, komendanci Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele organizacji wojskowych, związków zawodowych. Święto swoją obecnością zaszczycili również kapelani Policji ks. Profesor Stanisław Sojka, ks. dr Kazimierz Fąfara oraz prawosławny kapelan Policji ks. kanonik Andrzej Grycz.

Podczas uroczystości wręczono akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W sumie 54 policjantów zostało odznaczonych i wyróżnionych. Gratulacje awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym funkcjonariuszom złożył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Komendant Powiatowy Policji w Brzesku oraz zaproszeni goście. Adresy okolicznościowe przesłali Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszula Augustyn oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.

Insp. Bogusław Chmielarz podziękował policjantom za ich służbę, szczególnie w tym trudnym okresie wojny na Ukrainie, wojny hybrydowej z Białorusią, kryzysu humanitarnego. Szczególne podziękowania skierował do Rodzin Policjantów, którzy obawiają się o życie i zdrowie swoich bliskich.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w swoim imieniu złożył podziękowania za trud codziennej służby brzeskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz odczytał życzenia przesłane przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie nadinspektora Michała Ledziona.

Uroczystości zakończyły się występem 14-letniej Mai, która wykonała dwa utwory o treści patriotycznej.

foto: Szczuwowa.pl

KPP w Brzesku

blank
Back to top button