ADV
Wiadomości
Trending

Ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej PSP w Brzesku

Od 27 stycznia 2022 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku w zakresie wskazanym poniżej:

1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP.

4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce KONTAKT na stronie internetowej Komendy.

5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany zostanie pomiar temperatury ciała.

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP tel. +48 47 831 44 00

KPPSP Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button