ADV
Wiadomości

OSP Przyborów zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego

Jak informuje portal strażacki remiza.com.pl w 2022 roku Państwowa Straż Pożarna planuje włączyć do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 114 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród jednostek planowanych do włączenia do systemu znalazła się jednostka OSP Przyborów z Gminy Borzecin.

Na terenie Gminy Borzęcin działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których działa prawie dwustu strażaków. Są to jednostki: OSP Borzęcin Dolny, OSP Bielcza, OSP Łęki, OSP Przyborów i OSP Jagniówka oraz OSP Borzęcin Górny (jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym).

W latach 2016-2021 jednostki OSP z Gminy Borzęcin wyjeżdżały do akcji 651 razy. Najwięcej interwencji mieli druhowie z Borzęcina Górnego – 284 i Przyborowa – 130.

Druhom z OSP Przyborów serdecznie gratulujemy!

Podstawą do opracowania planu była ’Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG’, która została przygotowana przez zespół składający się z funkcjonariuszy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu i Kielcach oraz Komend Powiatowych/Miejskich PSP w Krakowie i Włoszczowie.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest częścią systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi i mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami.

gov.pl / remiza.com.pl

Podobne artykuły

Back to top button