ADV
Wiadomości
Trending

Oszustka z Łęk oszukała 267 osób! Akt oskarżenia trafił do Sądu w Brzesku

W czwartek 28 grudnia 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Tarnowie przesłała do Sądu Rejonowego w Brzesku Wydział II Karny akt oskarżenia przeciwko Monice N. mieszkance Łęk (Gmina Borzęcin, Powiat Brzeski) oskarżonej o popełnienie przestępstwa oszutwa (z art. 286 § 1 kk i inne).

Monika N. oskarżona jest o doprowadzenie 267 osób w okresie od 16 marca 2020 roku do 7 stycznia 2022 roku w Łękach powiatu brzeskiego woj. małopolskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 44 870,00 złotych, po uprzednim wprowadzeniu w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z przedstawienia korzystnej oferty pożyczki gotówkowej, udzielenia pomocy w jej uzyskaniu, zawartych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://ofertanajuz.pl , tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91§ 1 k.k.

Art. 286. [Oszustwo]
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 91. – [Ciąg przestępstw] – Kodeks karny.
§ 1. Jeżeli sprawca popełnia w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, sąd orzeka jedną karę określoną w przepisie stanowiącym podstawę jej wymiaru dla każdego z tych przestępstw, w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie / IB

Podobne artykuły

Back to top button